U ŠKOLI U KOVAČICI ODRŽANA PANEL DISKUSIJA O EKOLOŠKIM PROBLEMIMA, OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI

U okviru projekta ,,Eko Srbija“, koji sprovodi omladinsko neprofitno ekološko udruženje građana Envision Eco Serbia, u srednjoj školi ,,Mihajlo Pupin” u Kovačici održana je panel diskusija u okviru prvog ciklusa. Razgovaralo se o uzrocima, ali i posledica ekološkim problema sa kojima se suočavaju građani Opštine Kovačica i diskutovalo se o mogućih rešenjima.

Učesnici su kroz interaktivne diskusije i praktične primere identifikovali ekološke probleme i imali priliku da upotpune priču i kreiraju jasniju sliku o svojoj Opštini. Potencijalna rešenja učenici su tražili u primeni obnovljivih izvora energije, efikasnosti i njihovom uticaju na smanjenje ekološkog otiska. Posebna tema je posvećena značaju kako oni kao zajednica mogu da reše ekološke probleme sa kojima se već sada suočavaju, kao i koje su mogućnosti zamene javne rasvete energetski efikasnijim LED svetiljkama.

Cilj projekta i organizacije je da se približi mladima, kako je to kad žene rade u oblasti obnovljivih izvora energije. Panelistkinje su podelile svoja iskustva o tome kako je biti ,,inovativna žena” o ovoj oblasti.

Ovaj događaj predstavlja značajan korak ka unapređenju ekološke svesti među mladima u Kovačici, a panel diskusija im je omogućila korisne informacije i alate za aktivno delovanje u oblasti zaštite životne sredine.

E2 portal