U STRAZBURU UVEDENA DOSTAVA BRODOM I ELEKTRIČNIM BICIKLIMA

Startup kompanija Urban Logistic Solution, orijentisala se na ekološki prihvatljiviji način prevoza i krajem 2019. godine pokrenula novu logističku uslugu sa nultom emisijom CO2.

„Robu za vlasnike prodavnica i ugostiteljskih objekata u centru Strazbura prevozimo našim brodom i električnim biciklima“, objašnjava Toma Kastan, direktor kompanije Urban Logistic Solutions. Naime, roba pristiže u skladišta gradske luke na reci Rajni, pa tako i u logistički centar ULS-a. Roba se zatim prebacuje na brod kom do centra grada, odnosno do platforme na Ribarskoj obali, treba svega 27 minuta, a potom se električnim biciklima prevozi od prodavnice do prodavnice.

Dok se roba prevozila kamionima, distribuciona vozila su ponekad do luke i nazad putovala do osam puta dnevno. Poznato je da je saobraćaj najveći uzrok zagađenja vazduha u urbanim sredinama, zbog toga je novi, ekološki prihvatljiv način prevoza robe veoma važan za smanjenje emisija CO2, ali i zagađenja bukom.

Osim toga, dodatna vrednost novog načina distribucije robe u Strazburu je svakako i ta što se sav ambalažni otpad električnim biciklima i potom brodom vraća direktno u logistički centar ULS-a.

Dostava rečnim putem i električnim teretnim biciklima ima svoju budućnost, a ULS svoje logističko rešenje namerava da razvija i širi u što više gradova koji leže na obalama reka. U Strazburu su tako ovim projektom uspešno smanjene emisije CO2, a u gradu se generalno povećao broj korisnika bicikala.

E2 portal   (Ekovjesnik)