U UŽICU RASPISAN JAVNI POZIV ZA FIRME KOJE ĆE UGRAĐIVATI SOLARNE PANELE

U cilju unapređenja mera energetske efikasnosti i povećanog korišćenja obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji grada Užica, Grad je u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike raspisao javni poziv za privredne subjekte koji će učestvovati u energetskoj sanaciji, odnosno ugradnji solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji grada Užica.

Za sprovođenje ovog projekta planirana sredstva od strane grada Užica zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike iznose 4 miliona dinara.

Mogu se prijaviti svi privredni subjekti koji ispunjavaju uslove propisane pravilnikom i javnim pozivom. To podrazumeva da su upisani u registar APR da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije, da imaju ateste za materijale i proizvode, da imaju zaposlenog bar jednog elektroinženjera sa odgovarajućom licencom ili na neki drugi način angažovanog inženjera i da daju garanciju za inventar od minimum 5 godina a na solarne panele od minimum 10 godina. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po 1 kW instalisane snage solarnih panela kapaciteta do 6 kW će iznositi 70.000 dinara i obuhvatiće sve radove, opremu i izveštaje. Za solarne panele kapaciteta preko 6 kW maksimalni iznos bespovratnih sredstava biće isti kao i za solarne panele kapaciteta do 6 kW, a razliku do ukupne vrednosti radova prema predračunu izabranog privrednog subjekta snosiće građanin.

Preliminarna lista privrednih subjekata će biti objavljena 15 dana nakon završenog javnog poziva, a konačan izbor privrednih subjekata i odluku o njihovom učešću izvršiće Gradsko veće. Tek nakon potpisivanja sporazuma grada Užica sa privrednim subjektima biće raspisan javni poziv za fizička lica, odnosno projekte domaćinstava koji će trajati minimum 21 dan. Prema očekivanjima javni poziv za fizička lica biće objavljen za mesec i po dana.

 

E2 portal   (eKapija)