UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SRBIJI

Država je za ovu godinu izdvojila više od pola milijarde dinara za unapređenje efikasnog korišćenja energije, odnosno za termoizolaciju fasada zgrada, zamenu prozora i vrata, dotrajalih kotlova, starih sijalica na banderama, postavljanje novih klima uređaja…

Kako se navodi u uredbi Vlade Srbije kojom se potvrđuje Program finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2020. godini, cilj je da se ostvari ušteda energije i da se ona racionalno koristi, zatim da se podstakne korišćenje obnovljivih izvora energije (OIE), zaštiti životna sredina i poveća svest građana o značaju energetske efikasnosti…

Prošle godine, Srbija je prema izveštaju Energetske zajednice najviše napredovala u oblasti energetske efikasnosti, a statistika pokazuje da u našoj zemlji 300.000 kuća i dalje nema izolaciju i da trošimo četiri-pet puta više energije od proseka Evropske unije.

U dokumentu koji je vlada usvojila na sednici u četvrtak, 30. aprila, potvrđuje se i finansiranje ugradnje savremene opreme za kontrolu i upravljanje sistemom osvetljenja na daljinu, kao i obuke zaposlenih u zgradama za koje će se novac izdvojiti iz Budžetskog fonda za efikasno korišćenja energije.

Za realizaciju ovog programa i preuzetih obaveza na osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2019. godini, koriste se sredstva Budžetskog fonda, a koja su obezbeđena na osnovu Zakona o budžetu za 2020. godinu u iznosu od 500.240.000 dinara.

Prednost prilikom finansiranja projekata unapredenja energetske efikasnosti prijavljenih na Javni poziv imaće projekti modernizacije sistema javnog osvetljenja za šta je opredeljeno 10.000.000 dinara.

E2 portal   (Tanjug)