UNICREDIT BANKA NUDI KREDITE ZA FINANSIRANJE SOLARNIH ELEKTRANA

UniCredit banka Srbija najavila je juče da nastavlja da osnažuje tržište obnovljivih izvora energije kroz ponudu investicionih kredita za finansiranje izgradnje solarnih elektrana.

Kako je istaknuto, UniCredit banka podržava i kompanije koje imaju ambicije da postanu kupci-proizvođači, ali i proizvođači električne energije, sa sveobuhvatnim paketom usluge koji osim kredita, podrazumeva i prateće proizvode kao što su garancija za učešće na očekivanim aukcijama za dodelu premija i podrška prilikom ugovaranja paketa osiguranja.

Ukazano je da je specifičnost kreditnih linija da osim povoljnijih izvora finansiranja, Unikredit nudi i tehničku podršku u okviru kreditnih linija sa ciljem da se optimizuje investicija.

UniCredit banka je kreirala standardizovan kredit za sva preduzeća koja žele da postanu kupci-proizvođači, odnosno sve one koji žele da stvore solarnu elektranu za sopstvene potrebe.

Kroz specijalizovane kreditne linije, korisnicima usluge će biti omogućeno da sprovedu projekte u periodu od tri do 12 meseci, u zavisnosti od veličine projekata uz očekivani povrat investicije u periodu do osam godina.

Direktorka korporativnog bankarstva i članica Izvršnog odbora u UniCredit banci Srbija, Aleksandra Rašić istakla je plan banke da se, u saradnji sa različitim međunarodnim finansijskim institucijama, u narednom periodu još intenzivnije posveti i ulaže u projekte zelene energije, prateći domaću i evropsku regulativu i trendove, ali isto tako i da osnaži savetodavnu podršku klijentima u usvajanju ESG standarda.

„Prednost koju posedujemo, osim našeg velikog iskustva na lokalu, jeste i podrška vrhunskog, međunarodnog ekspertskog tima naše UniCredit Grupe, koja nam omogućava da iskoristimo iskustvo i modele prakse sa različitih tržišta i prilagodimo ga domaćem“, kazala je ona.

Naglašeno je da je UniCredit banka u Srbiji danas među liderima u finansiranju projekata u oblasti obnovljivih izvora sa tržišnim učešćem u toj oblasti koje značajno prevazilazi ukupno tržišno učešće banke.

Precizirano je da je banka finansijer pet od sedam operativnih vetroparkova u Srbiji, od čega tri finansira samostalno.

E2 portal (Beta)