VEŠTAČKA INTELIGENCIJA PREDVIĐA POSLEDICE ZEMLJOTRESA

Iako zemljotrese ne možemo predvideti, zahvaljujući japanskim naučnicima sada možemo dobiti rano upozorenje na njih i izraditi mape i modele opasnosti od potresa i njihovih razornih posledica.

U modeliranju opasnosti od zemljotresa i proučavanju njihovih mogućih posledica, predviđanja seizmičkih kretanja tla ključan su deo izrade sistema za rano upozoravanje i kreiranja seizmoloških karata.

Sastav tla i način njegovog kretanja u blizini raseda utiče i na to kako ono prenosi potresne talase i pojačava ih. Studije koje bi istražile tlo na ovaj način vrlo su skupe i zahtevne, pa se retko kada rade previše detaljno.

Podaci dobijeni iz mikropodrhtavanja

Međutim, kako prenosi portal Bug.hr, tim naučnika sa univerziteta u Hirošimi predstavio je novu, jeftiniju metodu analize sastava tla i njegove izloženosti posledicama zemljotresa.

U naučnom seizmološkom časopisu Bulletin of the Seismological Society of America oni su objavili su rad koji opisuje njihovu novu metodu korišćenja sistema veštačke inteligencije, zasnovanog na neuronskim mrežama i dubokom učenju, a koji je u stanju da analizira tlo iz podataka dobijenih tokom njegovog mikropodrhtavanja.

Ovakvi mikrotremori događaju se konstantno, a njihovom naprednom kompjuterskom analizom ovaj sistem dolazi do vrednih informacija o sastavu tla. Takvi podaci potom služe za određivanje ranjivosti područja na potrese, koji su na toj lokaciji mogući.

Sistem veštačke inteligencije ima potencijal da uveliko doprinese tačnijem i detaljnijem mapiranju tla, predviđanju kretanja raseda i mogućih posledica budućih potresa.

Tačnu lokaciju, magnitudu i vreme zemljotresa nije moguće predvideti, ali s ovom metodom dobiće se precizni podaci o tome kako će tlo reagovati na potres, koliko će pojačati seizmičke talase i gde, a na osnovu podataka o miktotremorima moći će da aktivira sisteme za rano upozorenje.

Mogućnost predviđanja posledica zemljotresa na jeftiniji način ima potencijal da spasi mnogo života, i to na način da će se u kritičnim i izloženim regijama preporučivati snažnija protivpotresna gradnja. Autori najavljuju širenje sveg modela i njegovo unapređenje, kako bi se moglo primeniti bilo gde u svetu.

E2 portal