VETRENJAČA SA VERTIKALNOM OSOM- NOVI IZUM IZ IVANJICE

Dr Vojislav Kujundžić iz Ivanjice prijavio je Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije pronalazak pod nazivom „Leptirasta vetroturbina sa vertikalnom osom rotacije“. Izum se, po opisu, zasniva na ostvarivanju velike razlike u aerodinamičkom otporu dvodelnih lopatica, rotora, vetroturbine pri rotaciji oko vertikalne ose.

Pronalazak ima promenljivi oblik lopatica, čiji se delovi šire ili sklapaju u odnosu na njihov radijalni nosač u zavisnosti od položaja pri rotaciji oko vertikalne ose i smera dejstva vetra.

U aktivnom sektoru dejstva, vetar otvara lopatice, prethodno sklopljenih u horizontalni paket, širi ih, i sa vertikalnom aerodinamičnom površinom radijalnog nosača povećava otpor lopatice. Otvorena lopatica velike površine, zajedno sa nosačem prolazi kroz aktivnu zonu dejstva vetra. Pri prelazu u neaktivnu zonu, vetar, sada sa zadnje strane dvodelne lopatice, sklapa krilca u horizontalni paket i sakriva ih iza radijalnog nosača. U takvom sklopljenom obliku, lopatice, tokom rotacije, ne stvaraju otpor vazdušnoj struji kroz koju se probijaju.

E2 portal   (Glas Zapadne Srbije)