VETROELEKTRANA U PANČEVU

U katastarskim opštinama Banatsko Novo Selo i Kačarevo u planu je izgradnja vetroelektrane „WV NBT WIND 1“ sa odgovarajućom poveznom srednjenaponskom kablovskom, telekomunikacionom i ostalom mrežom, kao i mrežom pristupnih puteva. Prema preliminarnim analizama, na predviđenom prostoru se planira izgradnja 22 vetroturbine ukupne instalisane snage maksimalno 120MW koje će biti priključene na prenosni elektroenergetski sistem, a sve prema uslovima JP Elektromreža Srbije.

Nacrt Plan detaljne regulacije za izgradnju vetroelektrane koji je izradilo JP Urbanizam iz Pančeva kao i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja vetroelektrane na životnu sredinu izloženi su na javni uvid do 24. marta.

Razlog za izradu plana je inicijativa Vetroelektrana Banat 4 doo Beograd koja je pokrenuta radi planiranja infrastrukturnog kompleksa za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora na području katastarskih opština Banatsko Novo Selo i Kačarevo na teritoriji trada Pančeva.

Okvirna površina obuhvata plana iznosi oko 1.255 ha, a prostor obuhvaćen Planom se nalazi na poljoprivrednom zemljištu.

Pojedinačna snaga vetrogeneratora biće oko 8MW (može biti i veće od 8MW), a sve u zavisnosti od tehničko-tehnoloških zahteva i biće određena tehničkom dokumentacijom. U slučaju povećanja jedinične snage vetrogeneratora, broj turbina će biti manji od 22, odnosno, pri maksimalnom broju turbina od 22, pojedična snaga mora biti manja od 8MW, da bi se ispoštovala ukupna maksimalna instalisane snaga 120MW ove vetroelektrane, stoji u dokumentaciji.

Najveća visina stubova vetroturbina vetrogeneratora, uključujući lopaticu turbine u gornjem položaju, biće maksimalno 250 m, a maksimalna dužina elise do 90 m.

Pristup kompleksu vetroelektrane „WV NBT Wind1“ ostvariće se preko pristupnih puteva iz vetroelektrane BNS kao i glavnog atarskog puta koji je jednom svojom polovinom u obuhvatu plana VE BNS, a drugim delom u obuhvatu predmetnog plana.

Uzimajući u obzir prostorni obuhvat vetroparka i dominantan smer duvanja vetra (jugoistokseverozapad), kao i sva sigurnosna rastojanja, definisano je više zasebnih zona u kojima će biti raspoređeni vetrogeneratori. Ove zone su pretežno pravougaonog oblika i prostiru se u pravcu upravnom na dominanti pravac vetra (jugozapad-severoistok).

Tokom izgradnje u okviru kompleksa predviđeni su i privremeni sadržaji, koje čine pomoćni platoi, lepeze krivina velikih radijusa (kako bi se obezbedio prolaz vangabaritnih vozila), otvorena skladišta, parkinzi za vangabaritna specijalizovana vozila, privremena fabrika za proizvodnju betona.

Kad su u pitanju trajni sadržaji čija je izgradnja planirana na predmetnom prostoru, predviđeni su temelji sa stubom i platoom oko stuba. Planiran prečnik temelja je do 30 m. Zatim pristupni manipulativni plato, pristupni putevi, podzemna kablovska mreža i sadržaji u funkciji monitoringa vetra-anemometarski stub za merenje brzine vetra i drugih parametara značajnih za funkcionisanje vetrogeneratora.

E2 portal (eKapija)