ZA DVE GODINE KROZ RECIKLOMATE PRIKUPLJENO SEDAM MILIONA JEDINICA AMBALAŽNOG OTPADA

Građani Beograda već dve godine odlažu ambalažu u reciklomate kroz koje mogu da ostvare različite benefiite. Usled promene operatera naplate javnog-gradskog prevoza, građanima je mogućnost dopune kartice za prevoz onemogućena. Ipak, i pored ovih izmena, svi korisnici reciklomata i dalje će moći da u deset reciklomata širom našeg glavnog grada odlažu ambalažni otpad. Umesto dosadašnje dopune za korišćenje prevoza u Beogradu, sistem ostavlja mogućnost svim ekološki osvešćenim građanima da i nadalje ostvare neke od ranije uvedenih pogodnosti – benefite u okviru GLOBALTEL mobilne telefonije i donacije u humanitarne svrhe. Kroz ovaj sistem do sada je prikupljeno sedam miliona ambalažnih jedinica.

Uvođenje reciklomata na beogradske ulice pokazalo je veliku spremnost građana Beograda da recikliranje otpada uvrste u svoju svakodnevnu rutinu, kao i da usvoje jedan inovativan pristup odlaganju otpada. Pored toga, reciklomati predstavljaju jedan u potpunosti zaokružen domaći, srpski izum, s obzirom na to da su ceo koncept, počevši od ideje, preko proizvodnje fizičkih elemenata do softvera izradili domaći stručnjaci.

Kroz implementaciju mreže reciklomata, Srbija je postala prva zemlja na svetu koja je kreirala mehanizam koji omogućava da za odvajanja četiri vrste ambalažnog otpada (PET flaša, limenki, staklenih flaša i upotrebljene višeslojne kartonske ambalaže za napitke) ostvarite određenje benefite. Vlasnik patenta za reciklomate je kompanija Suprabit, a tokom godina u održavanje i razvoj ovog sistema bile su uključene i kompanije Sekopak, Kentkart, Procescom, Globaltel i Mastercard.

Imajući u vidu novonastale promene u pogledu novog operatera naplate javnog gradskog prevoza, kao i činjenice da je Kentkart iz sopstvenih sredstava donirao dopunu za javni prevoz, broj reciklomata u Beogradu u narednim danima biće smanjen sa trenutnih 25 na 10. Ovo neće uticati na opterećenost servisa i svi građani moći će neometano da obavljaju reciklažu u istom obimu kao i do sada. Kompanije Suprabit, Kentkart, Sekopak, Procescom, Globaltel i Mastercard zahvaljuju svim građanima koji koristili sistem reciklomata, ali i pokazali spremnost i volju lokalne zajednice da problemu reciklaže pristupi na jedan odgovoran i inovativan način. 

E2 portal