ZAMENA PLASTIČNIH PAKOVANJA KOMPOSTABILNIM

Svet je, čini se, i dalje daleko od kompostabilnih pakovanja koja će moći da se razlože, ali Velika Britanija je korak bliže zameni plastičnih pakovanja kompostabilnim. Na Ostrvu je osnovana Kompostabilna koalicija čiji je cilj da ispita mogućnost korišćenja kompostabilnih pakovanja.

Koaliciju, koja će ispitati mogućnost prikupljanja, sortiranja i prerade kompostabilnog pakovanja putem postojećeg sakupljanja bio otpada, čine firme, obrazovne ustanove, infrastrukturne organizacije.

Kako se navodi, neodrživo je trenutno oslanjanje na jednokratnu plastiku od koje bar 50% ne može da bude reciklirano ili se ne reciklira. Iz tog razloga, Kompostabilna koalicija sprovodi dvogodišnju studiju kako bi dala predloge za promenu zakona i politike i pomogla ostvarenju postavljenih ciljeva za smanjenje plastike.

U programu će učestvovati stanovnici Milton Kejnza, neki onlajn trgovci, dok će posetioci brojnih kafeterija u Londonu biti ohrabreni da odlažu kompostabilna pakovanja u odgovarajuće kante.

Objavljeno je da će u inicijativi učestvovati i proizvođači pakovanja TIPA, Futamura, Vegware, Biome kako bi pomogli uklanjanju sa tržišta plastike koja se teško reciklira. Biće ispitano da li kompostabilna plastika može da bude sortirana i prerađena tako da se napravi visoko kvalitetan kompost koji će moći da se doda zemljištu.

Očekuje se da se projektu priključi i kompanija EnVar koja godinama unazad uspešno prerađuje kompostabilna pakovanja uz hranu i baštenski otpad.

E2 portal (Cirkularna ekonomija)