ZELENE ŽENE REGIONA

Maja, Nina, Violeta i Danijela žive u četiri različite zemlje, ali imaju mnogo sličnosti – povezuje ih, pre svega, ljubav prema suncu i poneka borba sa vetrenjačama. Zajednička im je i vera u moć i snagu žena, kao i svest o tome koliko je u ostvarenju različitih ciljeva važno udruživanje. Jer, svaka od njih vodi OIE udruženje u svojoj zemlji – Hrvatskoj, Sloveniji, Severnoj Makedoniji i Srbiji. I bori se da zelena energija spoji region.

Maja Pokrovac, Nina Hojnik, Violeta Nikolova i Danijela Isailović otkrivaju, povodom Međunarodnog dana žena, svoja iskustva o tome kako je raditi u sektoru koji je ranije bio rezervisan za muškarce, pa još i biti na rukovodećoj poziciji.

Podaci ne idu u prilog rodnoj ravnopravnosti. OIE sektor zapošljava 32% žena, što je znatno više u odnosu na 22% koliko ih ima u sektoru energetike, prema podacima Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA). Kad je reč o rukovodećim pozicijama, statistika je još nepovoljnija. Prema studiji Međunarodne agencije za energetiku (IEA), žene zauzimaju tek 13.9% viših upravljačkih pozicija u sektoru energetike. Iznenađuju ispodprosečni podaci za OIE sektor gde je prisutno 10.8% žena u visokom menadžmentu.

Sagovornice portala OIE Srbija se slažu da je zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama i dalje niska. Zato su mladim devojkama, primećuju, potrebni uzori koji će im pokazati kako da se izbore sa neravnopravnošću i osnažiti ih da veruju da je moguće biti žena na visokoj funkciji. I potrebno, više nego ikad.

Sve statistike pokazuju veću uspešnost žena na upravljačkim pozicijama u vreme kriza i većih promena, a energetska tranzicija upravo zahteva takva znanja i sposobnosti, podseća Maja Pokrovac, direktorka udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske. Više od decenije provela je na rukovodećoj poziciji u Hrvatskom udruženju poslodavaca, dve godine bila je savetnica ministra preduzetništva, a konstanta u njenoj karijeri je zalaganje za jačanje pozicija žena.

Nina Hojnik, direktorka Udruženja solarnih elektrana Slovenije (ZSFV), diplomirala je politikologiju na Fakultetu društvenih nauka u Ljubljani u, kako kaže kroz osmeh, većinski ženskom okruženju. Radila je u Ministarstvu spoljnih poslova, kao i na evropskim projektima čiji je fokus zaštita životne sredine, pa su održive teme bile deo njene karijere i pre nego što je ušla u sektor obnovljivih izvora.

Violeta Nikolova karijeru je gradila u oblasti informacionih-komunikacionih tehnologija i OIE sektoru. Zvanje MBA stekla je na švajcarskom institutu Kurt Boš, a kao generalna sekretarka makedonskog udruženja za obnovljive izvore energije MARES bori se za negovanje radne kulture koja ceni raznolikost i podržava napredovanje žena.

Danijela Isailović, menadžerka Udruženja OIE Srbija, diplomirala je novinarstvo na beogradskom Fakultetu političkih nauka, a nakon uspešne novinarske karijere i dvogodišnjeg angažmana na projektima evropskih organizacija za potrebe Ministarstva pravda, ušla je u svet vetroparkova, od kojih su tri izgrađena i već godinama rade. Danas sa ponosom može da kaže da se borba sa vetrenjačama isplatila jer je Udruženje koje vodi postalo jedan od motora srpske energetske tranzicije.  

Kakav je položaj žena u industriji obnovljivih izvora energije u Vašoj zemlji?

Danijela: Položaj žena koje se bave obnovljivim izvorima energije je dobar, a ako poredimo sa tradicionalnom energetikom ili nekim drugim sektorima, možemo reći da je odličan. Razlog je što su OIE relativno mlada oblast koja se razvija u skladu sa najvišim profesionalnim standardima.

Sve su brojnije žene koje se bave zelenom energijom. Kao Udruženje, radili smo ankete među kompanijama koje se bave zelenom energijom i došli smo do podataka da oko 30% zaposlenih čine žene. Problem je što žene nisu dominantno zastupljene na rukovodećim pozicijama, ali se i u tom pogledu situacija popravlja u odnosu na period od pre 10 godina, tako da danas, među našim članovima, a i van članstva, imamo žene na pozicijama direktorki i menadžerki.

Maja: OIE sektor je znatno inkluzivniji u odnosu na fosilnu energetiku jer zbog svoje decentralizovanosti nudi više mogućnosti za pozicije žena ili uključivanje mladih, no kao i fosilna energetika, ceo energetski sektor ima veću zastupljenost žena u radnoj snazi, ali je i dalje smanjena zastupljenost žena na vodećim pozicijama.

Nina: Žene su i u Sloveniji manje zastupljene u OIE sektoru, ali s rastom radnih mesta u ovoj oblasti, raste i procenat žena. Sektor pruža zanimljiva radna mesta i za nežniji pol. U državi imamo više inicijativa koje skidaju tabue i razbijaju mitove o određenim profesijama i privlače žene. Na primer, u nauci imamo više vrsta nagrada namenjenih isticanju ženskog doprinosa u određenoj oblasti. Inženjerka godine 2023. postala je vođa projekta solarnih elektrana u kompaniji Petrol. Sve to doprinosi da se više žena odlučuje za ulazak u ovaj sektor.

Violeta: U OIE sektoru u Severnoj Makedoniji postoji rastuća svest o važnosti rodne ravnopravnosti. Žene aktivno učestvuju u različitim ulogama, uključujući inženjerske, istraživačke i upravljanje projektima. Međutim, primetan je jaz u izvršnim i upravljačkim pozicijama unutar industrije.

Napori da se premosti ovaj jaz uključuju programe mentorstva, umrežavanje i inicijative usmerene na stvaranje podržavajućeg okruženja za žene u obnovljivoj energiji. Takođe se sprovode obrazovni programi kako bi se ohrabrile mlade devojke da se opredele za karijere u naučnim i tehnološkim oblastima, čime se razvija baza talenata za budućnost.

Iako je ostvaren određen pomak, izazovi i dalje postoje, kao što su nesvesne pristrasnosti, rodni stereotipi i potreba za ciljanim politikama koje će se baviti preprekama koje ometaju potpuno učešće žena u ovom polju. MARES aktivno radi na rešavanju ovih izazova.

Koliko su žene zastupljene u OIE industriji u Vašoj zemlji i koliko su zastupljene na visokim pozicijama?

Nina: Za sam sektor OIE je važno primetiti povećanje broja žena na vodećim pozicijama u sektoru energetike. Trenutno imamo ženu državnu sekretarku u nadležnom ministarstvu, državnu Agenciju za energiju vodi žena, kao i jednu od većih državnih energetskih kompanija (Petrol).

Maja: Žene su nedovoljno zastupljene i ključni je problem motivacija žena za ulazak u energetski sektor. Opšte je poznato da više žena upisuje i završava STEM zanimanja, ali manji deo njih je na upravljačkim pozicijama zbog nedostatka rodne ravnopravnosti u karijerama u energetskom sektoru. Sve statistike pokazuju veću uspešnost žena na upravljačkim pozicijama u vreme kriza i većih promena, a energetska tranzicija upravo zahteva takva znanja i sposobnosti. Podaci nam takođe govore i da su ženama potrebni uzori, žene liderke, kako bi se oduprle rodnoj neravnopravnosti i ostale motivisane za upravljačke pozicije.

Danijela: Slažem se da su uzori veoma važni. Žena na funkciji je vrlo važna motivaciona poruka za mlade devojke, da ukoliko vredno uče i kvalitetno rade, mogu postati vrlo važni poslovni činioci i donosioci odluka. Zbog toga smo osnovali Zelenu žensku mrežu, kao radno telo OIE SRBIJA, koje okuplja žene koje se bave zelenim biznisom i promoviše uspešne priče naših članica.

Naša misija je inkluzivnost tako da u rad Zelene ženske mreže uključujemo i koleginice van našeg članstva, a svakako ovom promotivnom pričom želimo da pokrenemo jednu regionalnu inicijativu imajući u vidu da su žene nosioci i stvaraoci uspešnih Udruženja u regionu, a kroz sastanke direktora nacionalnih asocijacija u WindEurope i SolarPowerEurope, vidimo taj trend i u Evropi.

Za nas kao državu važna je činjenica da se žena već niz godina nalazi na čelu Ministarstva energetike, kao i na funkciji direktora operatora prenosnog sistema električne energije, kao dve najvažnije institucije za razvoj OIE sektora.

U Evropi  takođe imamo dobre primere, gospođa Valburga Hemetsberger vodi Solar Power Europe, dok se u WindEurope žene nalaze na pozicijama zamenika generalnog direktora i direktora nacionalnih asocijacija. Takođe, na čelu evropskih banaka koje finansiraju zeleni sektor nalaze se žene.

Violeta: I mi aktivno pripremamo programe i inicijative čiji je cilj osnaživanje žena, pružanje programa mentorstva i podsticanje STEM obrazovanja među devojčicama. Cilj nije samo povećati ukupnu zastupljenost, već i osigurati da žene imaju jednake mogućnosti da dostignu liderske pozicije u industriji.

Kao generalna sekretarka zalažem se za politike koje promovišu rodnu ravnopravnost, negovanje radne kulture koja ceni raznolikost i zagovaranje inicijativa koje podržavaju napredovanje žena u oblasti obnovljive energije. Zajedničkim radom na ovim ciljevima, težimo stvaranju inkluzivnijeg i pravednijeg okruženja za žene na visokim pozicijama u OIE sektoru naše zemlje.

Da li ste u dosadašnjoj karijeri osećali diskriminaciju zbog polne pripadnosti naročito imajući u vidu da vodite Udruženje?

Maja: Apsolutno sam osećala, kao što to prolaze žene i na nižim pozicijama. O ovoj temi imam i javni stav i odavno se zalažem za jačanje pozicija žena. To me je podstaklo da još pre puno godina budem partner u prvom projektu u Hrvatskoj s Poverenicom za ravnopravnost polova na temu žena na upravljačkim pozicijama, što je kao rezultat imalo kreiranje baze žena na tim pozicijama. S Udruženjem žena u pravnoj profesiji, organizovali smo pre par godina veliku konferenciju na temu ravnopravnosti žena na kojoj su učestvovale žene iz raznih zemalja, uključujući i SAD. I danas se sećam razgovora na Cvetnom trgu s Dijanom Kobas Dešković i njenim Mamforce projektom koji je tek počinjala i koji sam podržala. Primer je i edukacija koju je organizovao EBRD za članice Nadzornog odbora na kojoj smo se edukovali. Na trenutnoj poziciji imam apsolutnu ravnopravnost i podršku u svom radu, i ne bih ni dozvolila da iko ima drugačiji pristup. Imam priliku danas da pokažem sa svojim timom, kako voditi računa o rodnoj ravnopravnosti. U sve što organizujemo trudimo se da uključimo što veći broj žena, kroz 12 radnih grupa unutar OIEH, podstičemo što veću uključenost žena, kontinuirano radimo na podizanju svesti o važnosti uključivanja žena, te o tome podižemo svest svima s kojima radimo ili sarađujemo. Nedavno mi je jedan član rekao da, dok nije došao u OIEH, nije bio svestan ovih tema i da danas ima drugačiji pristup i zalaže se u svojoj firmi za veći broj žena koje rade na razvoju OIE projekata.

Violeta: Imala sam sreće da tokom svoje karijere, uključujući i moju trenutnu istaknutu ulogu u Udruženju, nisam doživela diskriminaciju zasnovanu na polu. Posvećenost organizacije inkluzivnosti i ravnopravnosti stvorila je podržavajuće okruženje koje naglašava profesionalni razvoj zasnovan na zaslugama, a ne na polu. Ova posvećenost je osnovni faktor u našem radu, a važno je napomenuti da se u našem Upravnom odboru nalazi žena.

Danijela: Lično, nikada nisam osetila diskriminaciju na osnove rodne pripadnosti i smatram da su muškarci koje srećemo u svetu zelene energije, a naročito u Udruženju, najveći mogući džentlmeni. Sa druge strane, bilo je sujetnih osporavanja, podmetanja i nekorektnih postupaka od strane žena što sigurno nije ispravan put za dostizanje rodne ravnopravnosti.

Nina: Zanimljivo je da je moj prelazak u sektor OIE bio povezan upravo s činjenicom da sam žena. Svest o tome da bi ženska energija pozitivno uticala na samo Udruženje, zapravo je važan deo razloga zašto sam prihvatila ovaj izazov. Za sada se pokazuje da je odluka bila ispravna. Pre toga ne bih mogla reći da me je pol obeležio – uvek se pojave pojedinci koji ne pokazuju poštovanje, ali to nije povezano sa polom, barem prema mom mišljenju. U Udruženju to svakako ne važi.

Koja bi bila Vaša poruka ohrabrenja za žene povodom Međunarodnog dana žena?

Nina: Zapravo nikada nisam shvatala svoje žensko postojanje kao prepreku – pre kao prednost. Verovatno je to deo vaspitanja i prisutnosti lika snažne žene od rane mladosti. Mama, koja je po prirodi realista, uvek je pratila moje ciljeve, iskreno izražavala svoje mišljenje i istovremeno mi ulivala samopouzdanje – porodica je na neki način brinula da sam svesna ko sam i šta mogu. Možda bi to bila središnja poruka – biti žena zaslužuje poštovanje i zapravo je prednost. Moja iskustva do sada pokazuju da je ženska energija dobrodošla u pretežno muškom svetu kao što je energetika. Ali istina je da možda imam sreće.

Danijela: Kad smo kod energije, moja poruka je da zapamtimo da „(Zelena) energija je ženskog roda“, kako slikovito kaže naziv naše konferencije koju smo organizovali prošle godine u ovo vreme. Da nas obasja sunce i da verujemo u sebe, uprkos vetrovima koji duvaju sa raznih strana. Da budemo solidarne, zajedno suzbijamo predrasude i krčimo put za neke nove mlade žene.

Maja: Poruka svim ženama je da budu ono što jesu, da se odlučuju za STEM zanimanja, da ostvaruju svoje karijere u zanimanjima koja se vežu uz proizvodnju električne energije iz obnovljivih, domaćih izvora, koja Hrvatska ima u suncu, vetru, biomasi, biogasu, geotermalu. Ohrabrujem svaku ženu da potraži mentorstvo kada joj treba i ne odustane od realizacije svog karijernog puta. Obnovljivi izvori energije Hrvatske su tu za svaku ženu kojoj treba savet, iskustvo, podrška. Srećna sam da je moja ćerka danas studentkinja prve godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva.

Violeta: Moja poruka ohrabrenja za žene jeste da slavite svoje dostignuća, prihvatite svoje snage i nastavite da rušite prepreke.

Drage divne žene, u svetlu ovog dana, želim da vas obasjam ljubavlju i pozitivnom energijom. Vi ste posebne, ne samo kod kuće, već i na radnom mestu i svakom mestu koje dodirnete. Usred svih poslovnih izazova, ostanite verne svojoj ženskoj suštini i istaknite svoju otpornost i pozitivnost.

Zapamtite: „Ono što žena može da uradi, neki muškarci ne mogu ni da zamisle.“ Prihvatite ovu istinu sa radošću, prepoznajući jedinstvenu snagu i sposobnosti koje donosite u svaki poduhvat. Neka ovaj dan bude proslava vaših dostignuća, podsetnik na vašu izdržljivost i odraz ljubavi i radosti koju donosite svetu. Srećan Međunarodni dan žena!

E2 portal