ZELENI KROVOVI POVEĆAVAJU EFIKASNOST SOLARNIH PANELA

Poređenjem dva solarna krova u Sidneju, jednog tradicionalnog, a drugog prekrivenog travom i biljkama ispod solarnih panela, otkriveno je da su krovovi sa biljkama efikasniji 3,63%, čime je njihova prosečna dnevna efikasnost bila za 13% veća.

Veća efikasnost se postiže zahvaljujući nižim temperaturama na zelenom krovu, čemu doprinose biljke. Ali, to nisu njegove jedine prednosti.

Krovovi dveju susednih poslovnih zgrada u Barangaroou, naučnicima su pružili redak uvid u stvarnu efikasnost zelenih krovova sa solarnim panelima. Otkriveno je kako je solarni krov s panelima postavljenima iznad gredica biljaka značajno efikasniji, u poređenju sa konvencionalnim solarnim krovom, odnosno da imao je prosečnu dnevnu izlaznu snagu od 39 kW ili 13,1 % veću.

Solarni krovovi dveju zgrada tokom osam meseci istraživanja, proizvodili su značajne količine solarne energije, pri čemu je konvencionalni proizveo 59,5 MWh, a zeleni ili biosolarni krov 69 MWh.

Uprkos velikim sličnostima zgrada i njihovom položaju, uticaj urbane geometrije na sunčevo zračenje na svakom se krovu najbolje vidi nakon sati tokom kojih je sunčeva svetlost bila na svom vrhuncu. Tokom ovih sati, biosolarni krov ipak je proizvodio oko 6 % više električne energije, dok se efikasnost pre i nakon ovih sati kreće od -3,6 do +16 %, navodi se u studiji. Nakon korekcija utvrđeno je da su solarni paneli na zelenom krovu u proseku bili 3,63 % efikasniji.

Smatra se da ovo povećanje efikasnosti proizilazi iz činjenice da je zeleni krov tokom dana ostao daleko hladniji od tradicionalnog betonskog, što znači da se paneli nisu pregrejali, i da su zbog toga imali bolje performanse. U nekim slučajevima zeleni krov je bio čak 20 °C hladniji, a temperature su takođe znatno manje varirale.

Osim toga, otkriveno je da se na zelenom krovu značajno unapredio biodiverzitet: broj vrsta insekata povećao se čak devet puta, a to je privuklo i četiri puta veći broj ptičjih vrsta. Takođe, zabeleženo je smanjenje zagađenja vazduha, kao i poboljšana izolacija zgrade.

Autori napominju kako su rezultati studije značajni, uprkos činjenici da su njom obuhvaćena samo dva krova. Studija je objavljena 1. septembra 2021., a dostupna je putem sledećeg linka.

 

E2 portal   (Ekovjesnik)