ZELENI ZIDOVI

Sigurno ste do sada čuli za zelene zidove, a i videli iste. Zovu se još i živi zidovi, eko zidovi, vertikalne bašte; to su strukture zidova prekrivenih biljkama sa vertikalnim rastom, i mogu da se nalaze u otvorenom ili zatvorenom prostoru. Sve su popularniji u poslednje vreme, kako zvog svojih ekoloških, tako i zdravstvenih dobrobita, ali i privlačne estetike. Međutim, nisu svi zeleni zidovi jednaki.

Kako funkcionišu?
Postoji nekoliko vrsta zelenih zidova. Neki smatraju zelene zidove zidovima koji su prekriveni bršljenom, dok bi drugi ograničili definiciju na zidove koji su specijalno dizajnirani da drže vegetaciju.
Zeleni zidovi mogu da se konstruišu na razne načine. Mogu se sastojati od panela sa unapred posejanom vegetacijom, ili zamenjivim ležištima koja se lako uklapaju u otvore u zidu , i mogu lako da se uklone ako je neophodno.
Vetrikalne bašte takođe variraju u smislu funkcionisanja. Jednostavniji modeli zahtevaju ručno zalivanje, dok drugi imaju sistem samozalivanja. Mnogi koriste sistem navodnjavanja kap po kap.
Na osnovu željene estetike i efekata, možete da odaberete različite vrste biljaka. Možete da uključite razne sorte, paprat, grmlje, cveće itd.

Benefiti
Zeleni zidovi su postali popularni u urbanim područjima gde ljudi žele da ožive svoj prostor, ali nemaju mnogo prostora za to. Vertikalne bašte poboljšavaju kvalitet vazduha, što je dobro za ljude, životinje i celokupno okruženje. Biljke uklanjaju ugljen-dioksid iz vazduha i proizvode kiseonik. Takođe filtriraju različite zagađivače, stvarajući čistiji vazduh i mogu da uklone do 87% toksina u vazduhu unutar kuće, za samo 24 sata. To pomaže ljudima da olakšano dišu, posebno u zatvorenom prostoru gde je kvalitet vazduha veoma loš.
Eko zidovi mogu da smanje efekat toplotnog ostrva, poboljšaju toplotnu izolaciju i da smanje troškove energije. Mogu da apsorbuju buku i pruže pogodnosti za mentalno zdravlje. Istraživanja su pokazala da posedovanje biljaka može da smanji stres i da poveća produktivnost za 15%.

Izazovi
Kritičari su označili nekoliko potencijalnih problema sa zelenim zidovima. Ako se postavljanje zelenog zida adekvatno ne isplanira, troškovi mogu znatno da prevaziđu očekivanja i da to više ne bude isplativo.
Održavanje zelenog zida zahteva više truda i resursa nego održavanje običnog zida, pogotovo ako nema sistem za samozalivanje. Morate ručno da zalivate biljke i potrebna im je stalna nega.
Zeleni zidovi zahtevaju velike količine vode, što može da bude neodrživo ako je potrošnja mala i zid nije opremljen opremom za reciklažu vode. Rad sa živim zidom takođe zahteva energiju. Proizvodnja ove energije može da ima negativan uticaj na životnu sredinu, ako se dobija iz fosilnih goriva.

Kako da zeleni zid bude još efikasniji?
Efikasnost zelenog zida zavisi od toga kako je izgrađen, kako se njime upravlja i kako se održava. Sistemi za navodnjavanje se nalaze u zidovima koji koriste panele i hidroponične sisteme, dok sistemi sa zamenjivim „ležištima“ koriste sisteme rezervoara.
Cevi za navodnjavanje su obično 85% efikasnije od sistema rezervoara. Sistemi za ležište zahtevaju ručno zalivanje. Oni zahtevaju više vode, a potrebno im je i zemljište, tako da privlače bude, mogu da formiraju buđ, gljivice itd.
Još jedan faktor koji utiče na efikasnost zelenog zida je vrsta biljaka. Za lokalne biljke je potrebno manje vode nego za neku drugu vrstu vegetacije. Biljke, naravno, zahtevaju sunčevu svetlost. Stavljanje zida u zonu sa mnogo prirodnog svetla smanjuje potrebu za veštačkim svetlom, i samim tim, količinu energije koja je neophodna.

Značaj zelenih zidova
Da bi zeleni zid zaista bio koristan, potreban je efikasan sistem za navodnjavanje, postavljen na odgovarajuće mesto, i vegetacija koja je jednostavna za održavanje i zahteva minimalno navodnjavanje.
Svako ko želi da postavi zeleni zid, treba da uzme u obzir efikasnost sistema, uz njegove benefite i estetiku.

E2 portal