1.OKTOBRA U BEOGRADU POČINJE TESTIRANJE DALJINSKOG GREJANJA PRED PREDSTOJEĆU SEZONU

15

U okviru završnih priprema pred grejnu sezonu, koja prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom u Gradu Beogradu zvanično počinje 15. oktobra, JKP Beogradske elektrane će obavljati funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja počev od petka, 1. oktobra, do nedelje, 10. oktobra. U tom periodu, biće provereno funkcionisanje toplotnih izvora koji pripadaju Beogradskim elektranama, odnosno 14 toplana, 22 kotlarnice i jednog obnovljivog izvora energije, saopštile su Beogradske elektrane.

Funkcionalne probe podrazumevaju proveru rada energetskih objekata, toplana i kotlarnica, čime se uporedo proverava funkcionalnost toplovodne mreže, toplotnih predajnih stanica, a prema potrebi i pojedinih grejnih instalacija, kako bi proizvodna i distributivna postrojenja što bolje bila pripremljena za predstojeću grejnu sezonu.

Iz Beogradskih elektrana naglasili su da funkcionalne probe nisu, takozvane, tople probe i ne podrazumevaju početak grejne sezone, odnosno isporuku toplotne energije potrošačima.Zbog toga je građanima iz Beogradskih elektrana poslat apel da ne upućuju reklamacije Dispečerskom centru ukoliko im radijatori nisu topli, jer se pod funkcionalnim probama podrazumeva provera rada sistema u hladnom-dinamičkom režimu, a ne u režimu zagrevanja stambenog i poslovnog prostora.

E2 portal