17 KOMPANIJA ĆE DOBITI ENERGETSKE MENADŽERE

Privredna komora Srbije, u okviru projekta EUREM Next 2019, organizovala je obuku energetskih menadžera, koja je trajala od marta ove godine. Bilo je predviđeno učešće 12 predstavnika različitih kompanija, ali je zbog izuzetne zainteresovanosti obuku prošlo njih 17.

Ušestvovali su predstavnici kompanija: Elixir Prahovo, Perutnina Ptuj, Rauch Serbia, Somboled, Fabrika kartona Umka, Metal-cinkara, Lovopromet, Planinka, Apatinska pivara, Metalac posuđe Nelt, PPT Namenska, Trayal, IGM Mladost, Toplana Niš, Stup Vršac i Yumco.

Oni će dobiti međunarodno priznati sertifikat EUREM European Energy Manager.

Pitanju energetike i energetske efikasnosti država već duže veme poklanja pažnju, pa je tako donesen i novi Zakon o energetici. Ministartsvo energetike preduzelo je određene korake, a pokrenulo je i ideju o obaveznoj obuci, u okviru nacionalnog programa.

– Ovaj kurs ima teoretski deo, koji je u vezi sa opštim znanjem iz tehnike, a obuhvata i deo koji se tiče slučajeva iz prakse. Ono što je novina jeste da obuka daje obavezu polaznicima kursa da sami, uz pomoć mentora, odrade energetski koncept, odnosno da sagledaju trenutno stanje u svojim firmama. Na osnovu njega, svoje ideje bi trebalo da promovišu i predlože onima koji odlučuju o njihovoj primeni – rekao je za eKapiju savetnik predsednika Privredne komore Srbije Miroslav Lutovac.

Dodao je da će firme, u skladu sa svojim karakteristikama i delatnostima, primeniti različite metodologije u realizaciji ideja:

– Oni imaju artikulisanu ideju, koja je pretočena u papir, a to je preduslov da nešto ozbiljno može da se uradi. To je važno, jer mnoge ideje ostanu samo na tom nivou.

Filip Kanački iz Netinvesta, vodeći trener obuka na projektu, pojasnio je da je kurs zamišljen tako da se prođe 15 tematskih oblasti, koje su grubo podeljene na termotehniku, specifične tehnologije, obnovljive izvore energije, geotermalnu energiju i tako dalje.

Polaznici su se bavili sistemima za grejanje, proizvodnjom energije, osvetljenjem, energetskom efikasnošću zgrada, klimatizacijom, ventilacijom i slično.

– Ideja i koncepcija je da svi polaznici prođu sve oblasti koje imaju veze sa različitim tehnologijama i energijama i da se upoznaju sa njima. Gotovo svi polaznici su inženjerskih struka, u proseku rade pet ili više godina na održavanju određenih sistema u okviru svojih kompanija – rekao je.

Predavanja su održavana jednodnevno, dva ili tri puta nedeljno. Nakon obuke polaznici su priredili energetski koncept, odnosno odabir teme ušteda energije, koji je izražen kroz finansijski ekvivalent i povraćaj investicije.

– Kruna obuke je da se problem identifikuje, da se predlože modeli rešenja problema, da se ispita kako on tehnički može da se reši, a potom da se obradi kroz finansijski i ekonomski aspekt i da pokaže kada se novac vraća – kaže Kanački.

Istakao je i da je većina radova birala primenu mera energetske efikasnosti koje su finansijski prijemčive. Red veličina investicija bio je 10.000 EUR, 20.000 EUR ili 50 .000 EUR, a prosek povrata investicija je od dve do tri godine.

– To prati generalne preporuke ovakvih programa i trenda u industriji da investirate malu sumu, koja vam se vraća izuzetno brzo – zaključio je Filip Kanački.

E2 portal   (Ekapija)