3D ŠTAMPANE VETROTURBINE

Tokom aktuelne energetske krize, koja za sobom povlači različite mere za uštedu energije, mnogim javnim objektima kao što su škole postaje sve teže da pokriju svoju potrošnju.

– Ovim projektom po prvi put otvaramo novi put za urbanu proizvodnju energije u ovom obimu u cilju da javni objekti budu samodovoljni – kazao je profesor Jilman Ujgun sa Univerziteta Constructor u nemačkom gradu Bremenu.

Zajedno sa svojim timom, Ujgun proučava i razvija vetroturbine koje će se proizvoditi pomoću univerzitetskog 3D štampača. Ali nije samo njihov način proizvodnje neobičan, već i dizajn.

U pitanju su vetroturbine sa vertikalnom osom, što znači da je osovina glavnog rotora postavljena poprečno u odnosu na vetar i da se glavne komponente nalaze u samoj osnovi vetroturbine.

Vetroturbine su namenjene korišćenju u javnim objektima, pre svega u školama.

– Nakon uspešnog testiranja u srednjoj školi Hohenkirken, projekat će se lako i brzo proširiti kako bi doprineo energetskoj tranziciji – izjavio je Ujgun.

Ali 3D štampanje vetroturbina nije novina. Tako belgijsko udruženje From Waste to Wind pravi 3D štampane vetroturbine od reciklirane plastike, a postoje i različiti manji modeli koji služe kao mikro-generatori i mogu da pokriju potrošnju LED sijalice.

Iako ova tehnologija još nije zastupljena u velikom obimu, u budućnosti bi mogla da doprinese smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte zbog dostupnosti 3D štampača i ogromnog neiskorišćenog potencijala vetroenergije.

E2 portal (Klima101)