46 ŠKOLA U SRBIJI DOBILO OPREMU ZA REALIZACIJU NASTAVE I ŠKOLSKIH PROJEKATA U OBLASTI POBOLJŠANJA KVALITETA VAZDUHA

Osnovna škola „Sveti Sava“ u Čačku dobila je juče od UNICEF-a komplet nastavnih sredstava za realizaciju nastave STEM predmeta (Science, Technology, Engineering, and Math) i razvoj školskih projekata iz oblasti kvaliteta vazduha i zaštite životne sredine.  Ova škola je jedna od  46 škola u Srbiji kojoj su uručeni kompleti u okviru projekta „Škole za bolji kvalitet vazduha“ koji sprovodi UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MNPTR) i uz finansijsku podršku Vlade Norveške.

Kompleti su pažljivo kreirani na osnovu prethodne ankete u kojoj su učestvovali nastavnici i učenici iz svih 46 škola. Svaki komplet sadrži edukativnu meteorološku stanicu i komplet za detekciju zagađenja zemljišta, dok su ostala nastavna sredstva  prilagođena  pojedinačnim potrebama škola. Uz pomoć ovih edukativnih kompleta, interdisciplinarnih kurseva kreiranih za učenike, i uz podršku nastavnicima kroz obuke i mentorski rad, svaka škola će osmisliti i realizovati  po pet projekata na temu zagađenja vazduha oslanjajući se na zvanične programe nastave iz matematike, fizike, hemije, biologije, geografije i informatike i računarstva.

U realizaciju projekata će biti uključeno oko 9 000 učenika osnovnih i srednjih škola  u 15 lokalnih samouprava širom Srbije. „UNICEF i Kraljevina Norveška, u partnerstvu sa  MNPTR i u saradnji sa lokalnim zajednicama, rade na podizanju svesti dece i mladih školskog uzrasta, njihovih roditelja i nastavnika o nivoima zagađenja vazduha i njegovim štetnim uticajima na zdravlje i dobrobit ljudi, a kroz STEM obrazovanje  promovisaće se značaj praćenja kvaliteta vazduha i neformalno obrazovanje. Uz pomoć edukativnih kompleta koje smo obezbedili školama, nastavnici, deca i mladi biće u prilici da tokom  praktične nastave na kreativan i zabavan način – kroz istraživanje, izvođenje eksperimenta i međusobnu saradnju –  nauče kako dolazi do zagađenja životne sredine i koje su posledice, kao i da osmišljavaju rešenja za smanjivanje i sprečavanje zagađenja ”, izjavila je zamenica direktorke UNICEF-a u Srbiji Josi Ečeveri Burkhard.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) procenila je da je zagađenje vazduha u 2016. prouzrokovalo više od 550.000 preranih smrti u regionu Evrope, od čega je više od 6.000 slučajeva pripisano zagađenju vazduha u Srbiji.

Globalno, svakog dana oko 93% dece mlađe od 15 godina udiše zagađen vazduh koji je štetan po njihovo zdravlje. Zagađenje vazduha se dovodi u vezu sa pojavom hroničnih oboljenja respiratornog sistema kod dece, kao što su bronhitis i astma. Deca mlađa od pet godina su najugroženija, jer unose više vazduha u odnosu na svoju telesnu masu nego odrasli.

„Želim da se zahvalim Unicefu i Vladi Norveške na podršci u realizaciji STEM nastave i edukacije na temu zaštite životne sredine. Projektne aktivnosti koje će biti realizovane uz pomoć edukativnih kompleta pomoći će nastavnicima i učenicima da realizuju interdisciplinarnu nastavu i na taj način podstaknu razvoj međupredmetnih kompetencija kod učenika, a posebno onih koje se odnose na odgovoran odnos prema okolini i zdravlju“, istakla je Slađana Parezanović, načelnica Školske uprave Čačak.

Direktor Osnovne škole „Sveti Sava“ u Čačku, Miroslav Mandić dodao je: „Oprema ima široku primenu, ali se prvenstveno odnosi na STEM predmete. U okviru projekta, sa učenicima smo već započeli praktičnu nastavu na temu tekućih ekoloških i klimatskih izazova, tokom koje učenici koriste znanja iz različitih predmeta i na taj način dolaze do zaključaka i potencijalnih rešenja. Primetili smo pojačanu motivaciju i kod dece i kod nastavnika usled istraživačkog načina rada i očekujemo veći procenat usvajanja znanja u odnosu na klasičnu nastavu“.

Dodela edukativnih kompleta je realizovana u saradnji sa Inicijativom „Digitalna Srbija“, Centrom za promociju nauke i Fondacijom Petlja u okviru projekta “Škole za bolji kvalitet vazduha”.  Cilj projekta je da se deca i mladi upoznaju sa temom kvaliteta vazduha i uticajem zagađenja i klimatskih promena na njihovo zdravlje i dobrobit njihovog neposrednog okruženja. Namera  UNICEF-a je da do 2023. godine, deca, adolescenti i njihovi roditelji u 15 jedinica lokalne samouprave bolje upoznaju stepen zagađenosti vazduha u svojoj lokalnoj zajednici. Pored toga, cilj je da se u najmanje tri opštine izgradi podsticajno okruženje koje dovodi do promena u lokalnoj politici, budžetu i programima, uz učešće mladih i uz davanje prioriteta najboljem interesu dece.

E2 portal