5 KORAKA DO ZELENOG STANA

Koncept zelene gradnje se zasniva na praćenju određenih koraka uz čiju pomoć dolazite do uštede energije, čuvate zdravlje, kao i životnu sredinu.
Zgrade troše 40% ukupne svetske energije. Dakle, pretvaranje zgrade u zelenu je, u stvari usluga zajednici i ljudima koji žive u njoj.
Možete da počnete sa malim naporima da vaš stan pretvorite u zeleni. Rezultat će biti vaše bolje zdravlje i niži računi.
Mi vam predlažemo kako da u 5 koraka doprinesete i zdravlju i uštedama.
– Isključite sve električne aparate, ako ih ne koristite, uključujući i televizor i kompjuter, jer oni čak i u režimu mirovanja troše energiju.
– Počnite sa korišćenjem štedljivih sijalica. One troše manje energije i ne pretvaraju svetlost u toplotu.
– Posadite biljke u stanu, kao što su: bosiljak, vlašac i origano. To će smanjiti emisije gasova unutar stana.
– Uvek kupujte energetski efikasne uređaje, koji poseduju etiketu Energy Star.
– Koristite platnene salvete i stolnjake, smanjite korišćenje papira, kupujte flaše za vodu koje su za višekratnu upotrebu. Pravite manje otpada i koristite reciklirane proizvode.

E2 portal