AKCIONI PLAN ZA ZELENI GRAD I ODRŽIVU ENERGIJU

67

Juče (24.02.2021) je u Beogradu predstavljen akcioni plan za zeleni grad (GCAP) i održivu energiju i klimu (SECAP). Ovi strateški dokumenti su osnov daljeg razvoja Beograda, a pre svega u smislu ekologije i razvoja životne sredine.

Beograd se infrastrukturno mnogo gradi, ali aspekt koji se tiče životne sredine je značajan koliko i celokupni infrastrukturni razvoj Beograda. Od industrijske revolucije pa do danas, pitanje energije jedno je od ključnih kada je reč o razvoju privrede i ekonomije. Poslednjih decenija, uz aspekt potrošnje i proizvodnje energije, pitanje ekologije i životne sredine je neodvojivo od te teme.

Potpisivanjem Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju, Beograd se obavezao da do 2030. godine smanji emisiju ugljen-dioksida za 40 odsto, a do 2050. godine cela Evropska unija ima cilj da se ta emisija smanji na nulu.

Plan se takođe fokusira na to da transport u Beogradu, ali i saobraćajnice koje izmeštaju saobraćaj na rubove grada, zauzimaju prioritetno mesto. Planom je predviđeno da se oko 770 miliona evra investira u tretman otpadnih voda, 300 miliona evra u energetsku efikasnost, 100 miliona na ozelenjavanje i podizanje procenta površina pod šumom na 20 odsto, 40 miliona na poziciju linijskog parka i razvoj zelenih površina koje će omogućiti zdraviji život u prirodi na moderan način.

Važan deo projekta su i četiri centra za sakupljanje i reciklažu otpada, kao i dva centra za sakupljanje otpada u ukupnoj vrednosti od 20 miliona evra.

E2 portal   (Građevinarstvo)