ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE

Alternativni izvori energije koji su konkurentni cenom fosilnih goriva su nam bliži nego što to većina ljudi shvata.Nedavno sprovedena istraživanja o obnovljivoj energiji su pokazala da solarna energija, hidroenergija, vetar, i drugi alternativni izvori ulaze u cenu tradicionalne električne energije.

Solarni paneli
Cena solarnih panela je u poslednje dve godine pala za 60%, što znači da je jedan vat oko 1$, tako da je konkurent električnoj energiji. Rast kapaciteta solarne energije, zajedno sa ostalim obnovljivim izvorima, očekuje da doprine sesmanjenju ostalih troškova, pokazala su neka istraživanja.

Hidroelektrana
Najekonomičnija altrenativa izvora energije za generisanje električne energije može da bude hidroenergija. Troškovi električne energije od velike hidroelektrane, obično se kreću od 0,02 do 0,19 centi po kilovat satu.

Vetar
Cene vetroturbina su takođe počele da padaju, tako da postaju konkurentne ili čak jeftinije od gasa. Dalje opcije alternativne energije mogu da koštaju manje od struje iz mreže, uključujući korišćenje poljoprivrednog i šumarskog otpada, kao i biomasu, i obezbeđuju sirovine i toplotnu energiju.

Prirodni gas
Jeftin prirodni gas takođe dobija pažnju kao jedan od izvora alternativne energije u SAD. Cena prirodnog gasa je na rekordno niskom nivou zbog povećanog bušenja škriljaca.
Cena sirove nafte takođe pada u proteklih mesec dana.

Pristupačni alternativni izvori energije su lako dostupni,manje štetni za životnu sredinu, ali skeptici kažu da ne mogu da budu efikasni kao fosilna goriva: ugalj i gas. Ipak, beleži se rast alternativnih izvora energije. Obnovljivi izvori isporučuju 16,7% globalne potrošnje energije, navodi se u izveštaju za 2012.godinu. Takođe, povećano je i ulaganje u obnovljive izvore energije za 17%, uprkos krizi u Evropi. Sve ukazuje na sve veći uticaj alternativne energije na elektroenergetskom  tržištu.

E2 vesti