AUSTRIJA POSTAJE ZEMLJA SA MILION SOLARNIH KROVOVA

48

Prošle godine austrijsko savezno ministarstvo za zaštitu klime, životne sredine, energije, mobilnosti, inovacija i tehnologije odobrilo je proračun od 50 miliona evra za razvoj solarne energije u toj zemlji, koji je korišćen za primenu solarne energije u stambenom i komunalnom sektoru, kako u javnom, tako i u privatnom vlasništvu.

Zahvaljujući tome, tokom 2020. godine realizovano je 15.957 novih solarnih projekata, ukupne instalisane snage 332 MW. Ali, Austrijanci ne planiraju da stanu na tome, već imaju za cilj da koriste 100% obnovljive energije do 2030. godine.

Temelj za ostvarenje ovog ambicioznog cilja je program 1 Million Dächer ili milion krovova sa fotonaponskim sistemima. Sprovođenje programa nastoji da se olakša administrativnim merama, kao što je smanjenje birokratskih prepreka za postojeće fotonaponske sisteme i omogućavanje njihovog širenja bez gubitka prava na feed-in tarife, pojednostavljenje mrežnog pristupa za sisteme do 10 kW i proširenje dosadašnjih ograničenja finansiranja.

Savezno udruženje za fotonaponske sisteme Photovoltaic Austria prošle nedelje je saopštilo kako će ključni mehanizam za postizanje cilja do 2030. godine biti Fond za oporavak EU-a iz kojeg je Austriji namenjeno 3,3 milijarde evra. Navedena sredstva prvenstveno bi trebalo da budu uložena u povećanje solarnih kapaciteta, i udruženje zbog toga traži da se milijarda evra usmeri u proširenje i razvoj mreže.

Korišćenjem Fonda za oporavak EU-a za proširenje austrijskih elektroenergetskih mreža, šira primena solarne energije neće pružiti samo sigurnu, ekološki prihvatljivu i održivu električnu energiju, već električnu energiju koja je takođe transparentna i isplativa, a uz to će se otvoriti i hiljade radnih mesta.

E2 portal   (Ekovjesnik)