KAKO PRAVILNO ODLAGATI OPASAN POLJOPRIVREDNI OTPAD

143

Uoči sezone pojačane primene herbicida i pesticida na njivama pitanje koje se nameće je: kako pravilno odlagati upotrebljene ambalaže? Neretko one završe na obodima njiva u kanalima ili deponijama, iako spadaju u opasan otpad koji zagađuje životnu okolinu.
Ambalaže od pesticida i herbicida spadaju u opasan otpad koji je neophodno pravilno tretirati. Nakon upotrebe potrebno je da ih poljoprivrednici odlažu na poseban način do dolaska operatera zaduženog za njihovo preuzimanje.

Maja Sudimac, rukovodilac savetodavne službe Instituta Tamiš kaže: “Flaša od pesticida mora se 3 puta isprati i odložiti u određene džambo vreće koje se smeštaju u deo gazdinstva koji nije dostupan deci, ostalim članovima gazdinstva i koji je pod ključem”.

Operateri jedno vreme nisu radili. Delimično i zbog toga ovakav otpad odlagan je na obodima njiva, deponijama i u kanalima zagađujući životnu okolinu.

Sada su operateri ponovo dostupni, kažu u Institutu Tamiš a poljoprivrednici će direktno sklapati ugovore sa njima.

Nemanja Petrović, poljoprivrednik iz Starčeva kaže: “Kada dođu prolećni meseci kada se više koristi hemija i kada su intenzivna prskanja nakupi se dosta takve ambalaže. Ranije se odvozila jednom godišnje, što je malo. Sada će ovo biti bolje zato što će moći svako da komunicira sa firmom koja će preuzimati otpad i kada se organizuju 2-3 poljoprivrednika ili poziv ide preko udruženja, ovakav otpad moći će da se odvozi i više puta godišnje.“
To bi trebalo da smanji količinu otpada koji završava daleko od očiju javnosti, ali ne i od prirode nanoseći joj nemerljivu štetu.

E2 portal   (RTV)