AUTOSERVISI U SRBIJI PRESTALI DA PRUŽAJU USLUGE SERVISA KLIMA U KOLIMA

Serviseri klima na motornim vozilima u Srbiji, ovih dana masovno sklanjaju klima stanice iz autoservisa i prestaju da pružaju uslugu servisiranja klima. 

Razlozi zbog kojih se odlučuju na radikalan potez, na početku tople sezone, su brojni, navodi se u saopštenju Udruženja autoservisi Srbije (UAS).

Jedino srpsko, strukovno udruženje servisera vozila koje okuplja više od  600 radionica iz ove zemlje regiona apeluje na nadležne da se što pre zajednički nađe rešenje za novonastalu situaciju. 

Kako se navodi kamen spoticanja je problem radnika sa potrebnim sertifikatima na osnovu normativa koji se odnose na zaštitu životne sredine, nedostatak lokacija za sertifikaciju kao i neusaglašeni propisi prodaje kontrolisanih gasova.

Niko nije obavešten o novim propisima 

U Srbiji je 2016. godine doneto nekoliko Uredbi koje se odnose na zaštitu vazduha i ozonskog omotača, između ostalih i Uredba o sertifikaciji lica koja obaljaju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte. 

”Za nas servisere klima sistema za motornim vozilima ove Uredbe su, ukratko, predvidele da moramo imati zaposlena lica koja su prošla obuku za rukovanje kontrolisanim gasovima i poseduju Sertifikat B izdat od Ministarstva posle pohađanja obuke, kao i da su autoservisi upisani u evidenciju Ministarstva zaštite životne sredine. 

Za prodavce kontrolisanih gasova Uredbe su predvidele da ih mogu prodavati samo pravnim licima i preduzetnicima koji su upisani u evidenciju Ministarstva i koji imaju potrebne licence (Sertifikat B).  

Ipak, ni nas servisere, a ni prodavce, niko o tome nije obavestio. Serviseri nisu dobili informacije od Ministarstva, od inspekcija, u medijima se nije govorilo o tome. 

Obuke za sticanje Sertifikata

Udruženje servisera dobilo je 2022. godine informaciju od tehničkih škola da se u okviru UNIDO projekta u nekoliko tehničkih škola može besplatno proći obuka za sticanje Sertifikata B, i da je to za nas zakonska obaveza. 

Ponuđeno nam je 150 mesta, a mi smo nadalje ovu informaciju preneli članstvu. Stotinak kolega je tada prošlo obuku na četiri lokacije u školama u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu, a koje su iz donacija dobile neophodnu tehničku opremu za sprovođenje obuke. 

Kada se projekat završio, više niko nije spominjao Sertifikat B. 

Kać i Beograd jedine lokacije za sertifikate

Tokom 2023. godine kontaktirali smo sve škole u želji da omogućimo obuku našim članovima. Osim u Tehničkoj školi na Novom Beogradu, u svim ostalim školama su rekli da se obuke više ne održavaju. 

Upućeni smo na privatnu firmu u Kaću koja je u tom momentu jedina imala dozvolu da sprovodi obuke, a i sada je tako. Kako većina servisera u zemlji i dalje nije bila obaveštena o zakonskim obavezama, interesovanje za ove obuke bilo je malo i sporadično su se organizovale u Kaću i u Tehničkoj školi Novi Beograd, za članove našeg Udruženja. 

Prošle godine, kolege iz svih delova Srbije počele su da obaveštavaju o izuzetno strogim inspekcijskim kontrolama, često i u pratnji policije sa nalozima za pretres, a povodom Sertifikata B i opasnog otpada.

Uvidevši ozbiljnost situacije, Udruženje se obratilo Ministarstvu za zaštitu životne sredine u želji da ukažemo na stanje na terenu i da razgovaramo i zajednički nađemo rešenja kako bi se primenjivao zakon.

Stroge kontrole

Ovih dana kontrole su pojačane, a prvi put i prodavci kontrolisanih gasova dobili su obaveštenje od Ministarstva da ih ne smeju prodavati fizičkim licima, već samo onima koji su upisani u evidenciju Ministarstva i imaju potrebne licence.

Paralelno sa tim, veliki broj kolega nije uspeo da dobije Sertifikat B, niti da se upišu u evidenciju Ministarstva u zakonski predviđenom roku. Jedan broj kolega se javio da su dobili Sertifikat B, ali da ih nema u registru na sajtu Ministarstva. U opštem metežu koji je nastao, mnogi serviseri odlučili su da jednostavno prestanu da servisiraju klime dok se ne steknu uslovi da se time bave. 

Prvi sastanak bez rešenja

Kao predstavnici UAS-a prvi sastanak u Ministarstvu zaštite životne sredine imali smo prošle srede, 10. aprila 2024. 

Na sastanku je predstanicima Sektora za vazduh i ozonski omotač ukazano da je i dalje najveći problem nepoznavanja zakonske regulative i nedostatak mehanizama za informisanje svih u lancu o zakonskim obavezama. 

-Ukazali smo i na neažurnost spiskova na sajtu Ministarstva i sporo izdavanje samih Sertifikata za one koji su prošli obuke. Još veći problem je što je u Srbiji obuku moguće proći na samo dve lokacije (Kać i Beograd). Prema našim procenama, obuku treba da prođe oko 15.000 ljudi koji se bave servisiranjem klima, u ovom momentu na sajtu Minstarstva registrovano je manje od 80 servisera vozila i ni jedan autoservis. Nedopustivo mali broj centara za obuku za nešto što je naša zakonska obaveza otežava proces sticanja Sertifikata B i upisa u evidenciju. Prvi naredni termini za obuke su tek sredinom maja, a prema dosadašnjem iskustvu sa izdavanjem Sertifikata B od strane Ministarstva, nećemo biti u prilici da radimo u skladu sa zakonom do kraja letnje sezone, a verovatno i mnogo duže, kaže Aleksandra Đurišić, menadžerka UAS-a. 

Na sastanku u Ministarstvu predstavnici Udruženja su dali predloge kako bi moglo da se prevaziđe. 

„Trenutno mnogi serviseri obustavljaju servis klima u strahu od inspekcija i policije, ali i zbog nemogućnosti da kupe kontrolisane gasove. Trenutnu korist od svega ovoga imaju samo servisi koji rade na crno i oni koji na crno prodaju kontrolisane supstance. Ni jedne ni druge niko ne kontroliše, a u ovoj opštoj zbrci i jedni i drugi vide priliku. Nažalost, nedostatak kontrole nelegalnih servisa motiviše i legalne da odjavljuju svoje radionice. Želimo da budemo partneri Ministarstvu u rešavanju situacije, navodi se u saopštenju strukovnog Udruženja 

PREDLOZI STRUKOVNOG UDRUŽENJA  

– Otvaranje novih centara za obuku bez odlaganja. Na našu inicijativu još u januaru su podnete dve prijave Ministarstvu da se otvore trening centri u Nišu i Beogradu, ali za sada nije  stigao odgovor. Takođe, neophodno je omogućiti obuke u školama koje su ih do sada sprovodile; 

– Obustaviti inspekcijske kontrole i sankcionisanje, dok svi ne prođu obuke i upišu se u registar. Dotle predlažemo preventivno delovanje inspekcija kako bismo zajedničkim radom informisali servisere o obavezama;

– Dok se ne steknu uslovi da svi radimo u skladu sa zakonom, predlažemo da se kontrolisani gasovi prodaju isključivo pravnim licima i preduzetnicima koji su u procesu registracije i usklađivanja sa propisima;

– Tražimo hitne zajedničke sastanke sa svim sektorima Ministarstva za zaštitu životne sredine kako bismo govorili o ovom i brojnim problemima sa upravljanjem opasnim otpadom koji će ponovo postati aktuelni na jesen.

Za kraj, ali možda i najvažnije, želimo da se izvinimo korisnicima usluga naših autoservisa. Dugo smo upozoravali na ovu mogućnost, nažalost, desila se. Zamolićemo za podršku i razumevanje vozača za ove vanredne okolnosti u kojima smo se našli, uz nadu da ćemo brzo u saradnji sa Ministarstvom naći način da nastavimo da radimo svoj posao.

E2 portal (Biznisuregionu)