BASF RAČUNA UKUPNE VREDNOSTI EMISIJE CO2 ZA SVE SVOJE PROIZVODE

BASF će svojim potrošačima dati na uvid ukupne vrednosti emisije CO2, takozvani ugljenični otisak, za sve svoje proizvode. Ugljenični otisak proizvoda (eng. Product Carbon Footprint – PFC) obuhvata sve emisije nastale procesom proizvodnje kojim se stvara efekat staklene bašte, a koje se oslobađaju do momenta kada proizvod napusti okrilje fabrike na putu ka potrošaču: od kupovine sirovina do energije potrebne za proizvodne procese.

„Održivost i digitalizacija osnovni su elementi naše korporativne strategije koju uporno pokušavamo da primenimo. Izračunavanjem CO2 otiska udružujemo te elemente i pružamo još veću transparentnost našim kupcima u pogledu specifične emisije svakog pojedinačnog BASF proizvoda. Na taj način pravimo planove zajedno sa našim kupcima u želji da smanjimo emisiju CO2 u tržišnom lancu sve do finalnog potrošačkog proizvoda”, kaže dr Martin Brudermiler, predsednik Izvršnog odbora u BASF-u.

BASF se PCF proračunima za pojedinačne proizvode bavi još od 2007. godine. Uz pomoć digitalnog rešenja razvijenog unutar kompanije, BASF će moći da izračuna PCF za svojih približno 45.000 prodajnih proizvoda na globalnom nivou. BASF će tokom narednih meseci početi sa odabranim proizvodnim i potrošačkim segmentima i planira da omogući pristup PCF podacima za celokupan proizvodni asortiman do kraja 2021.

„Pitanja koja se tiču očuvanja klime postaju sve značajnija našim kupcima. U budućnosti ćemo moći da ih potkrepimo pouzdanim podacima kako bi ostvarili svoje zamisli u pogledu njene zaštite”, rekao je Kristof Jekel, predsednik Korporativne održivosti. „PCF pristup će našim kupcima ukazati na načine za izbegavanje emisije sa efektom staklene bašte. Mi im već nudimo mogućnost da smanje ugljenični otisak određenih proizvoda korišćenjem alternativnih sirovina i obnovljivim izvorima energije.”

Jedan od primera je pristup balansa biomase koji je kompanija BASF razvila zamenom fosilnih goriva obnovljivim sirovinama iz organskog otpada i biljnih ulja u proizvodnom Verbund-u, a koji dalje matematički raspodeljuje predviđenim prodajnim proizvodima.

Još jedan primer primene balansa mase je projekat ChemCyclingTM. Od 2020. godine kompanija BASF svojim kupcima nudi prve komercijalne zalihe proizvoda za čiju proizvodnju je kao sirovina korišćen hemijski recikliran plastični otpad sa početka tržišnog lanca. Prodajni proizvodi kompanije BASF u oba pristupa imaju ista svojstva kao i proizvodi koji se oslanjaju isključivo na fosilne sirovine – sa izuzetkom smanjenog ugljeničnog otiska.
Očuvanje klime jedan je od važnijih aspekata strategije kompanije BASF. BASF je sebi postavio za cilj da očuva emisiju dobijenu procesom proizvodnje konstantnom do 2030. godine uprkos širenju kapaciteta. BASF primenjuje trojaki pristup koji čine uvećanje obima i efikasnosti proizvodnje, kupovina električne energije iz obnovljivih izvora i razvoj fundamentalno novih procesa uz smanjenu emisiju štetnih gasova.

Neophodni uporedni standardi
BASF već 25 godina procenjuje svoju održivost. To podrazumeva prikupljanje i obradu podataka za merenje doprinosa održivosti, koji se i danas koristi, poput SEEBalance® ili Sustainable Solution Steering. PCF rezultat kompanije BASF zasniva se na znatnoj količini podataka iz baze o emisiji u okviru sopstvene proizvodne mreže i visokokvalitetnim prosečnim podacima o kupovini sirovina i energije. Metodologija prati opšte standarde za analizu životnog veka kao što su ISO 14044 i ISO 14067, kao i Standard proizvodnje u skladu sa protokolom o emisiji gasova sa efektom staklene bašte.

BASF je posvećen uvođenju smernica sa svaki pojedinačan proizvod kako bi se utvrdio PCF rezultat u hemijskoj industriji i stvorilo globalno industrijsko igralište uz mogućnost upoređivanja proizvoda. „Mi sarađujemo sa raznim partnerima kako bismo promovisali standardizaciju,“ kaže Jekel.

– BASF je jedna od prvih hemijskih kompanija sa transparentnim podacima o emisiji CO2 za gotovo 45.000 proizvoda
-  Podaci iz BASF Verbunda i nove digitalne aplikacije pomažu potrošačima da preciznije izmere i smanje štetan uticaj emisije CO2 koji nastaje tokom svih aktivnosti od procesa izrade do krajnjeg proizvoda
 – BASF već danas svojim potrošačima nudi proizvode nastale u procesu smanjene emisije ugljenika zasnovanoj na obnovljivim ili recikliranim sirovinama u skladu sa pristupom o balansu mase

E2 portal