BEČ DOBIJA NAJVEĆU SOLARNU ELEKTRANU U AUSTRIJI

Bečko gradsko energetsko preduzeće Wien Energie kontinuirano ulaže u širenje i poboljšanje mreže fotonaponskih postrojenja u austrijskoj metropoli. Tako je kompanija nedavno saopštila da u saradnji sa gradskim preduzećem za odlaganje otpada, kao i gradskom službom za upravljanje šumama i poljoprivrednim površinama  trenutno gradi najveću solarnu elektranu, ne samo u Beču nego i u celoj Austriji.

Na području nekadašnje deponije šljunka krajem ove godine nastaće fotonaponsko postrojenje snage 11,5 MW koje će imati 25.780 solarnih modula. Postrojenje će se prostirati na površini od 12,5 hektara, što otprilike odgovara površini 15 fudbalskih terena. Ova solarna elektrana proizvodiće ukupno 13 GWh energije i smanjivaće emisiju ugljen- dioksida za 4.500 tona godišnje.

Nastalom energijom moći će da se snabdeva približno 5.200 bečkih domaćinstava. Zanimljiva je činjenica da će travnato područje oko solarnih modula od aprila do oktobra služiti za ispašu ovaca. Stado od 150 crno-smeđih planinskih ovaca će umesto kosilica održavati zelene površine, što je ekološki prihvatljivije i doprinosi povećanju biodiverziteta.

Solarni paneli će biti blago podignuti, pa će ujedno štititi životinje od direktne sunčeve svetlosti i vetra. Sve električne komponente će biti dobro zaštićene. Uz klasične solarne panele biće postavljeno i 500 dvostranih, koji će biti okrenuti vertikalno i u smeru istok-zapad. Između pojedinih redova panela moguć je uzgoj žitarica ili povrća i njihova obrada poljoprivrednim mašinama kao i na uobičajenim njivama. Tako će to područje moći da se efikasnije iskoristi i do 60%.

Solarna elektrana bi trebalo da bude puštena u rad u decembru 2020. godine.

E2 portal   (EurocommPR)