NOVA STVARNOST I POSLOVNE MOGUĆNOSTI UZ E-POTPIS

Kompanija SETCCE  godinama pomaže drugim kompanijama u optimizaciji procesa, upotrebom naprednih tehnologija elektronskog potpisa. Korišćenjem njihove tehnologije potpisivanja ePero, klijenti racionalizuju potpisivanje e-dokumenata u filijalama, na terenu ili na daljinu.

13.oktobra kompanija SETCCE organizuje besplatan webinar, gde će predstaviti aktuelne trendove kod korišćenja e-identiteta i e-potpisa u različitim industrijama, i na uspešnim studijama slučaja prikazati mogućnosti koje donosi takav način poslovanja.

Posebnu pažnju će posvetiti korišćenju e-potpisa u svetlu poslovnih izazova sa kojima se suočavamo od izbijanja pandemije Covid-19. Spoljni faktori su imali veliki uticaj na način kako poslujemo, ubrzali su digitalizaciju i suočili su nas sa prilagođavanjem novoj realnosti koju doživljavamo u vreme (post) koronavirusa. Spremnost za nove mere i sa njima povezane preference klijenata i poslovnih partnera stavile su fleksibilnost i pristupačnost koju omogućava/podržava poslovanjem sa (udaljenim) e-potpisom u prvi plan svih važnih poslovnih procesa.

Prijava za webinar

E2 portal