BEOGRADSKE ELEKTRANE PLANIRAJU DA KORISTE GEOTERMALNU ENERGIJU ZA GREJANJE

Profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Dejan Milenić uručio je direktoru Beogradskih elektrana Vanji Vukiću II fazu Naučne studije o mogućnosti korišćenja geotermalne energije iz dubokih bušotina u sistemu daljinskog grejanja Grada Beograda.

Menadžmentu preduzeća, kako su saopštile Beogradske elektrane, predstavljena je mogućnost eksploatacije geotermalne energije na tri najperspektivnije lokacije toplana i kotlarnica sistema Beogradskih elektrana.

Studija je detaljno analizirala toplane „Batajnica“, „Borča“ i „Dunav“ i u svim područjima utvrđen je potencijal geotermalnih voda od pet do 20 megavata (MW) po jednom geotermalnom sistemu.

U zaključku Naučne studije je konstatovano da je eksploatacijom geotermalne energije na jednoj od tri najperspektivnije lokacije – toplani „Batajnica“, moguća supstitucija 90 odsto godišnje količine postojećeg fosilnog energenta koju koristi ta toplana.

Mogućnosti eksploatacije geotermalne energije iz dubokih bušotina na teritoriji Grada Beograda su prvi put sagledane primenom naučnih metoda obrade prikupljenih podataka.

Geološki podaci dobijeni su, kako je navedeno, istraživanjem, merenjem i sagledavanjem arhivskih materijala, a korišćeni su i zabeleženi podaci parametara rada postrojenja toplana i kotlarnica preduzeća.

Pored smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu usred smanjenja upotrebe fosilnog energenta, očekuju se i značajne ekonomske uštede.

„Plan Beogradskih elektrana je da u toku ove godine budu uložena sredstva u sledeću fazu istraživanja i izgradnju istražne bušotine koja bi trebalo da potvrdi predviđene parametre geotermalnih kapaciteta u toplani ‘Batajnica'“, rekao je  Vukić.

Očekuje se da bi već početkom grejne sezone 2025/26. bilo moguće korišćenje geotermalne energije za potrebe grejanja potrošača koji se snabdevaju iz toplane „Batajnica“.

E2 portal (Beta)