BORBA PROTIV ZAGAĐENOG VAZDUHA U LONDONU

Pre tri godine London je uveo zonu ultra-niskih emisija (ULEZ) u centralnim delovima grada, a počev od 29. avgusta 2023. ona se proširuje na čitavu teritoriju britanske prestonice. Ovo znači da vlasnici vozila koja najviše zagađuju plaćaju dnevnu taksu u visini od 15 evra (12,5 funti) da bi se vozili – a sve sa namerom da London postane grad nultog zagađenja, kao i nultih emisija ugljenika.

Ciljevi ovog poduhvata su da se istovremeno obezbedi čistiji vazduh za stanovništvo, smanji doprinos klimatskoj krizi i da se regulišu saobraćajne gužve.

Prema tvrdnjama gradonačelnika Sadika Kana, proširenje ULEZ-a redukovaće emisije azotnih oksida iz automobila i kombija u spoljnom delu Londona za 10%, odnosno 7%. Kada je reč o uštedama ugljen-dioksida, one će, kako se procenjuje, iznositi 27 hiljada tona. 

Bez obzira na očekivane koristi, ovo je veoma kontroverzna odluka kojoj se, prema rezultatima javnih konsultacija, usprotivilo čak 60% učesnika ispitivanja. Novo pravilo će se u londonskoj opštini Beksli odraziti na 28 hiljada vozila – vozači će se suočiti sa troškovima koji idu i preko 5 hiljada evra godišnje (4.500 funti) da bi se kretali kroz grad.

Ipak, kako je Sadik Kan objasnio, u ovom slučaju vlasti su stavile javno zdravlje ispred političke svrsishodnosti.

Uprkos tome što se kvalitet vazduha u Londonu poslednjih godina poboljšao, aerozagađenje, izazvano saobraćajem, dovodi do umanjenog kapaciteta pluća kod dece i hiljada smrtnih slučajeva u godini – a stanje je najgore upravo u opštinama koje nisu bile obuhvaćene ULEZ-om. Tamo se istovremeno beleži sporije unapređenje kvaliteta vazduha.

Ultimativna težnja jeste da vozila koja najviše zagađuju ostanu van ulica. Oko 85% prevoznih sredstava koje koriste žitelji na obodima Londona već ispunjavaju standarde i samim tim neće plaćati taksu. Polovina domaćinstava ne poseduje automobil, ali je izložena negativnom uticaju aerozagađenja na zdravlje, navodi se.

Kako bi se pomoglo stanovnicima sa niskim primanjima i osobama sa invaliditetom, kao i dobrotvornim organizacijama i mikro preduzećima, da preurede ili zamene postojeća zagađujuća vozila, London će opredeliti oko 126 miliona evra (110 miliona funti) koji će biti usmereni, između ostalog, na besplatne propusnice za javni prevoz ili na grantove za kupovinu električnih kombija.

Dodatno, radiće se na razvoju mreže javnog prevoza da bi se građanima osigurala zelenija alternativa. 

Naravno, ULEZ nije jedina aktivnost za poboljšanje kvaliteta vazduha u Londonu. Od 2016. u smanjenje aerozagađenja glavni grad Ujedinjenog Kraljevstva uložio je milione, a neke od mera su proširenje mreže elektropunjača, smanjenje emisija iz građevinskog sektora, kao i uvođenje čistijih autobusa i taksija.

Takođe, sprovedeni su pregledi kvaliteta vazduha u 50 škola i 20 porodilišta i propisane su mere za zaštitu dece koje uključuju sadnju zelenila pored najprometnijih puteva i slično.

E2 portal (Klima 101)