MAPA PUTA ZA POVEĆANJE UČEŠĆA PRIVATNOG SEKTORA U KLIMATSKOM FINANSIRANJU

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta u Srbiji za strateško angažovanje privatnog sektora za klimatsko finansiranje“ koji finansira  Zeleni klimatski fond, a sprovodi Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih Nacija (FAO) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, održan je dijalog između privatnog sektora, civilnog društva i državnih institucija na temu povećanje angažovanja privatnog sektora u klimatskim aktivnostima u prioritetnim sektorima u Srbiji.

Predstavljena je i Mapa puta za povećanje učešća privatnog sektora u aktivnostima u vezi borbe protiv klimatskih promena, a zainteresovane strane su upoznate sa prodloženom listom konkretnih projekata za borbu protiv klimatskih promena uz učešće privatnog sektora i definisanje okvira za akcioni plan za povećanje učešća privatnog sektora u klimatskom finansiranju. Na sesiji je Igor Grabež iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede rekao ,,Ministarstvo je na raspolaganju za bilo koju saradnju dok projekat traje svim ekspertima koji ovde u Srbiji rade za sve informacije koje su potrebne. To podrazumeva tehničku stranu koja je neophodna da možete da startujete i investirate, i da završite investiciju”.

Kao jedan od važnih aspekata borbe protiv klimatskih promena je proces zelene transformacije srpske privrede o kojoj je govorio dr Radman Šelmić, savetnik Predsednika PKS za zelenu i cirkularnu ekonomiju i digitalnu transformaciju. On je podsetio da ,,Adekvatna borba protiv klimatskih promena zahteva potpuno drugačije razumevanje interakcije čitavog zakonodavnog, poslovnog i naučnog ekosistema u kome su involvirani i isprepletani javni i privatni sektor, i odakle bi potom trebalo da proisteknu i novi mehanizmi kontrole, podsticaja i poslovnih praksi. Privredna komora Srbije i njen Centar za cirkularnu ekonomiju su svoje aktivnosti fokusirali prevashodno na edukaciju i trening kompanija, kao i pružanje savetodavne podrške uključujući i kroz transfer znanja u domenima cirkularne ekonomije, karbonskog računovodstva, industrijske simbioze i drugo. PKS će u narednim danima objaviti Deklaraciju o zelenoj transformaciji srpske privrede u deset tačaka kao formu vodiča za kompanije koje posluju u Srbiji u vezi sa izazovima neophodnog prilagođavanja i promena koji su pred svima nama” dodao je Šelmić. Aleksandar Mentov Nacionalni programski kordinator iz FAO Srbije istakao je da klimatske promene i izazovi koji su pred nama direktno pogađaju ne samo prirodu, već i sve sfere društva. ,,Mislim da je bliska saradnja između privatnog sektora, država, civilnog sektora i razvojnih organizacija pravi put ka rešavanju ovog problema. I da bismo mogli da odgovorimo na te izazove, neophodno je da se svi drugačije ponašamo. Iz tog razloga Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) podržava otvorenu razmenu ideja i izradu zajedničkih planove i akcija, što je i cilj današnjeg skupa” objasnio je Mentov.

Mapu puta za povećanje učešća privatnog sektora u aktivnostima u vezi borbe protiv klimatskih promena predstavio je Riši Basak Međunarodni konsultant za privatni sektor iz FAO. Gospodin Basak je pohvalio napore države Srbije u izradi zakondovnog okvira za borbu protiv klimatskih promena i postojanje državnih podsticaja, ali istakao da još uvek postoje brojne prepreke koje u određenoj meri limitiraju angažovanje privatnog kapitala u klimatskim akcijama. Završni deo sesije bio je posvećen prezentovanju projektnih predloga u oviru Mape puta za učešće privatnog sektora u u aktivnostima u vezi borbe protiv klimatskih promena.

E2 portal