CENA STRUJE U SRBIJI MORA DA RASTE ZBOG OPOREZIVANJA CO2 EMISIJA

Cena struje će i u Srbiji, pre ili kasnije, morati da raste zato što proizvodnja električne energije iz uglja postala veoma skupa zbog oporezivanja CO2 emsija, rekao je direktor Energetske zajednice Janze Kopač.

– Što se tiče cene struje, to je uvek politički osetljivo pitanje. Ali, treba dodati da sadašnja cena za domaćinstva nikako ne odražava stvarnu cenu prozivodnje i da će to na dugi rok verovatno morati da se menja – rekao je Kopač novinarima u skupštini gde se održava konferencija „Finansiranje energetske tranzicije u Srbiji“ koju organizuje Fondacija Konrad Adenauer. Kopač je kazao da prilikom povećavanja cene struje mora da se vodi računa o tome kako zaštititi socijano ugrožene potrošače.

– To, ipak, nije samo problem potrošača već i rudarskih okruženja, jer proizvodnja struje iz uglja, barem u EU, a to će se pre ili kasnije odraziti i u Srbiji, postaje izuzetno skupa zbog oprezivanja emsija CO2. Zbog toga se prošle godine potrošnja uglja u zemljama članicama EU skoro prepolovila- naveo je Kopač.

On je naveo i da su u novom sedmogodišnje budžetu EU predviđena izuzetno velika sredstva za Fond pravedne tranzicije, gde će se pomoći tim rudarskim regijama u restrukturiranju.

– Takav instrument bi treblao i Srbija što pre da osnuje, jer će pre ili kasnije doći do tog resturkturiranja i to naravno neko mora da plati. I siguran sam da kada bi postojao takav fond na nacionalnom nivou da bi bio dobar argument da se traže i dodatna sredstva od EU za tu namenu – kazao je Kopač.

E2 portal   (Tanjug)