GRAD BEČ STAJE NA KRAJ JEDNOKRATNOM OTPADU

U glavnom gradu Austrije je od 2005. godine do danas iskorišćeno 15,5 miliona čaša za višekratnu upotrebu. Kad bi se sve te čaše složile jedna u drugu, pokrile bi udaljenost od 77,5 kilometara. Njihovom su upotrebom do sada ušteđene ukupno 134 tone otpada i 1.210 tona ugljen-dioksida, što odgovara zapremini od 45 kamiona za odvoz otpada i 203 balona na vrući vazduh.

Uz moto „I’ll be back!“ svaka čaša može da se upotrebi i do 150 puta! U Beču su već devet godina na snazi stroge zakonske odredbe za sve organizatore događanja. Njima su, između ostalog, propisani koncepti za upravljanje otpadom, njegovo odvojeno sakupljanje kao i upotreba višekratne ambalaže. Pritom se u obzir uzima i broj ljudi koji će se okupiti na određenom događaju.

Upotreba višekratnih čaša značajno doprinosi zaštiti klime i čistoći u tom gradu. Pre 15 godina je pokrenut bečki sistem za iznajmljivanje posuđa za višekratnu upotrebu, čime su jednokratne čaše zamenjene višekratnim. Za njih se plaća kaucija, a nakon korišćenja se odvoze i peru za ponovnu upotrebu. Mogućnosti njihove primene su brojne, od manjih događanja u vrtićima, školama i fakultetima do većih događaja na otvorenom, a zanimljivo je da su se upotrebljavali i na „Eurosongu“ koji je 2015. održan u Beču.

E2 portal   (Ekovjesnik.hr)