ČIKAGO- „NAJZELENIJI“ GRAD U AMERICI

Novo istraživanje je pokazalo da je Čikago drugu godinu za redom „najzeleniji“ grad u Americi.

Oko 70% poslovnog prostora je sertifikovano za energetsku efikasnost. Svake godine, CBRE grupa (zadužena za komercijalne nekretnine) analizira zgrade u 30 najvećih oblasti tržišta nekretnina u SAD i procenjuju rezultate u saradnji sa Mastriht Univerzitetom u Holandiji.
Rezultati zavise od ukupne sume kvadrature sa LEED sertifikatom ili Energy Star sertifikatom. LEED sertifikat se odnosi na liderstvo u uštedi energije kroz energetsku efikasnost, a Energy Star program se odnosi na stroge standarde efikasnosti u oblasti energije.
Ove godine je prikazan rekordan broj od 4700 zelenih zgrada u ovih 30 oblasti.
Čikago je na putu da postigne svoj cilj od 100% obnovljivih izvora energije do 2025.godine.

E2 vesti (Inhabitat)