ČISTA ENERGIJA SA BEČKIH KROVOVA

Beč odlučno prkosi krizi, stvara nova radna mesta i isporučuje čistu energiju direktno sa gradskih krovova.

Austrija je postavila cilj ugradnje fotonaponskih sistema na milion svojih krovova, a njegovom će ostvarenju svakako pomoći najnovije izmene i dopune građevinskih propisa Grada Beča. Ova reforma između ostalog donosi obavezu ugradnje fotonaponskog sistema na svakom novom gradskom krovu!

Fotonaponski sistemi na bečkim krovovima postaju standard i ubrzavaju postupno napuštanje proizvodnje energije iz fosilnih goriva. Čista energija i očuvana životna sredina posebno su važni u ovom kriznom i neizvesnom vremenu i zbog toga će od sada svaki novi krov u gradu proizvoditi obnovljivu energiju.

Promene koje će dodatno zaštititi klimu

Reformom građevinskih propisa Grada Beča nadopunjeni su ciljevi koje treba uzeti u obzir pri izradi i izmeni planova prostornog uređenja i razvoja. Tako su, na primer, uvedene mere kojima se ublažavaju efekti klimatskih promena.
Takođe, bečki odbor za urbanizam i prostorno uređenje od sada mora da uključuje i najmanje jednog stručnjaka u području zaštite klime i energije, što će ovoj ključnoj temi u budućnosti dati na još većoj važnosti.

Za određene novogradnje u Beču je još ranije bilo potrebno da se obezbedi ugradnja fotonaponskih sistema, ali reforma građevinskih propisa sada donosi obavezu za sve nove stambene zgrade. Snaga instaliranih fotonaponskih sistema treba da omogući proizvodnju električne energije za direktno napajanje zgrada, na primer, u njihovim zajedničkim prostorijama. Takođe, tamo gde ima smisla instalirati veću snagu FN sistema, ta će opcija moći da se koristi u većoj meri zahvaljujući odgovarajućim finansijskim podsticajima.

Digitalizacija u građevinarstvu

Reforma stvara i pravnu osnovu za uvođenje digitalizacije u sektoru građevinarstva čime će se obezbediti administrativno rasterećenje i efikasnije upravljanje u budućnosti. Od sada će se svi zahtevi za izdavanje građevinskih dozvola predavati elektronskim putem, i u svakom trenutku će moći da se prati u kojoj je fazi njihovo rešavanje.

E2 portal   (Ekovjesnik)