DA LI JE KRIZA UGROZILA PROIZVODNJU ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA U SRBIJI

Nakon što je Vlada Srbije donela odluku da suspenduje isplate podsticaja za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora i u visokoefikasnoj kogeneraciji, Udruženje Biogas Srbija saopštilo je da je Elektroprivreda Srbije operaterima elektrana na biogas dostavila ponudu, pozivajući se na vanredno stanje primenom instituta „više sile“, da treba da prihvate drastično smanjenje cene za ispručenu električnu energiju pod pretnjom isključenja sa elektroenergetske mreže.

Kako eKapija saznaje, elektrane koje se bave proizvodnjom energije iz vetra prihvatile su ponudu EPS-a, iako im na naplatu stižu rate kredita od međunarodnih finansijskih institucija i banaka koje ne podležu moratorijumu Narodne banke Srbije.

Iz Udruženja Biogas, međutim, navode da „viša sila“ sama po sebi nije i ne može biti razlog za neizvršavanje preuzetih ugovornih obaveza, već navedena viša sila mora direktno prouzrokovati nemogućnost ugovorne strane da izvrši svoju obavezu.

– U ovom slučaju, usled nastupanja vanrednog stanja nije došlo do nemogućnosti JP Elektroprivreda Srbije da izvrši svoju ugovornu obavezu iz Ugovora o otkupu električne energije, pa samim tim EPS ima obavezu da ispuni svoju ugovornu obavezu. U situaciji kada bi se sve kompanije u Srbiji pozvale na „višu silu“ i prestale da ispunjavaju svoje ugovorne obaveze, nastao bi ekonomski kolaps – navodi se u saopštenju.

Udruženje Biogas Srbija navodi i da su sve njihove članice, svesne vanredne situacije i odluke da je EPS odobrio potrošačima da u naredna tri meseca ne plaćaju račune.

– Sve naše članice ponudile su EPS-u da tokom trajanja vanrednog stanja i EPS ne plaća isporučenu električnu energiju bez umanjenja cene i da se tako nastala obaveza izmiri nakon prestanka vanrednog stanja, što je EPS odbio – navedeno je.

Biogas navodi i da saopštenjem žele da apeluju na EPS da promeni odluku.

E2 portal   (Ekapija)