DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE I ŽENE LIDERI

Ana Bajagić je marketing i PR menadžerka za Balkan u kompaniji Epson. Sa suprugom i dvoje dece svaki slobodan trenutak koristi da uživa u prirodi i zato joj je veoma važno što radi u kompaniji koja zaista vodi računa da svet u kome živimo bude bolje mesto.

Kompanija Epson je globalni lider u tehnologiji i inovacijama, snažno posvećena temama održivosti i društvene odgovornost. Epson prepoznaje važnost održive poslovne prakse i ulogu koju ona igra u stvaranju bolje budućnosti za sve nas.

1. Koliko su CSR aktivnosti važne za vašu kompaniju?

Program održivosti kompanije fokusiran je na tri glavne oblasti: održivost životne sredine, društvena održivost i korporativno upravljanje. Epson je posvećen smanjenju svog uticaja na životnu sredinu kroz razvoj ekološki prihvatljivih proizvoda, smanjenje otpada i promovisanje održivih proizvodnih praksi. Naši ciljevi održivosti usklađeni su sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija (SDG) i postavili smo ambiciozne ciljeve za smanjenje uticaja na životnu sredinu, povećanje upotrebe obnovljive energije i promovisanje cirkularne ekonomije. Takođe imamo snažnu posvećenost etičkim poslovnim praksama i zahtevamo od naših dobavljača da se pridržavaju našeg strogog Kodeksa ponašanja. U prilog tome govori i Platinum status EcoVadis koji nas već tri godine zaredom svrstava među 1% kompanija u svojoj industriji po društveno odgovornom poslovanju. EcoVadis se ocenjuje poslovne politike i procese kompanija i fokusira na četiri oblasti – životnu sredinu, rad i ljudska prava, etiku i održive nabavke.  Platinasti status znači da se naši kupci mogu osloniti na to da će svaki aspekt našeg poslovanja biti nezavisno verifikovan i sertifikovan i da smo u potpunosti posvećeni ispunjavanju najviših standarda održivosti.

U pogledu DOP-a, aktivno smo angažovani u podršci lokalnim zajednicama i dobrotvornim organizacijama kroz donacije, volonterske aktivnosti i partnerstva. Na primer, redovno doniramo štampače i projektore školama i neprofitnim organizacijama za podršku obrazovnim, zdravstvenim i kulturnim aktivnostima, a redovno podržavamo i učestvujemo u aktivnostima čišćenja životne sredine kako bismo promovisali održivost. Tokom prošle godine smo u saradnji sa organizacijom Discover Serbia organizovali čišćenja reka Lim, Obedske bare, ozelenjavali vrtiće i škole, sa roniocima čistili Neumski zaliv u BiH, podržali sadnju medonosnih kultura u urbanim sredinama. Uz to kontinuirano radimo na edukaciji stanovništva u saradnji sa brojnim organizacijama koje u fokusu imaju očuvanje životne sredine.

2. Da li ste zadovoljni dosadašnjim rezultatima i kakvi su dalji planovi? Kao kompanija, mi se zaista trudimo da postignemo najbolje moguće rezultate u ovim oblastima, što nije uvek lako u našem regionu gde često dugoročno planiranje i razmišljanje nije u prvom planu. Napredak postoji, i verujemo da će tako biti i na dalje. Naša posvećenost održivosti i društvenoj odgovornosti duboko je ugrađena u našu poslovnu filozofiju i nastojimo da ostvarimo pozitivan uticaj u zajednicama u kojima poslujemo. Pozitivna iskustva klijenata koji se opredele da dotrajala rešenja zamene novim, štedljivijim i pouzdanijim, brzo se prošire i često je preporuka najbolji put do novih velikih projekata. U nastavku, naš plan je da dalje gradimo na ovim dostignućima i da istražujemo nove načine na koje možemo da doprinesemo održivijoj budućnosti.

3. Da li klijenti danas obraćaju više pažnje na društveno odgovorne kompanije?

Primetili smo pozitivan trend da kompanije, posebno međunarodne ili one okrenute ka stranim tržištima, više pažnje posvećuju saradnji sa društveno odgovornim kompanijama. Ljudi su sve svesniji uticaja koji njihovi izbori mogu imati na društvo i životnu sredinu i žele da se pridruže kompanijama koje dele njihove vrednosti.

Kao rezultat toga, verujemo da su kompanije koje daju prioritet društveno odgovornom poslovanju u boljoj poziciji da izgrade dugoročne odnose sa klijentima i da pokreću rast na održiviji način. Ipak, za nas u regiji je i dalje izazov predstavlja zadobijanje poverenja korisnika i strah od promena. Ali u tome nam pomažu iskusni partneri i posvećeni saradnici koji su naši najbolji ambasadori održivosti, jer smo zajedno svesni odgovornosti i potencijala koji imamo da kao globalna kompanija donesemo kvalitet i inovaciju i doprinesemo manjoj emisiji gasova i smanjimo troškove.

Najznačajnije promene koje korisnici danas mogu da uvide uveli smo razvijajući pouzdanu tehnologiju štampanja bez zagrevanja kako bi se maksimalno povećala efikasnost, umanjili troškovi, a istovremeno smanjili negativni efekti po okolinu. HeatFree štampači koriste do 83% manje struje jer u procesu izbacivanja mastila ne koriste zagrevanje već se jedinstveni Piezo element pritiskom savija i ispaljuje mastilo iz glave štampača. Tako ovaj proces zahteva značajno manje električne energije u poređenju sa laserskim štampačima, čime se maksimalno redukuje potrošnja struje. Osim uštede energije, prednost je što omogućavaju konzistentan ispis visokog kvaliteta na različitim medijima, brzo štampanje, a samim tim uštedu vremena i novca.

4. Kakav je odnos zaposlenih prema životnoj sredini, da li imate posebne mere kako biste bili energetski efikasniji i eco-friendly? U Epsonu imamo veoma jaku kulturu ekološke odgovornosti, a naši zaposleni su veoma strastveni po ovom pitanju. Mi smo mali regionalni tim i kada biramo članove, tražimo ljude koji osim sposobnosti, dele i vrednosti koje su nam važne u svim segmentima života i rada. Mi nismo tim koji smatra da je dovoljno samo posaditi neko drvo i da će to rešiti stvari. Zato smo u okviru korporativne strategije postavili kratkoročne i dugoročne ciljeve  smo u potpunosti prilagodili sve procese ciljevima održivog razvoja UN  – od proizvodnje do logistike preko potpune eliminacije emisije CO2.

Uporedo sa tim, naš globalni tim za istraživanja i razvoj vredno radi na novim uređajima za koje verujemo da će se u budućnosti nalaziti u svakoj kancelariji. Jedan od takvih patenata je PaperLab A8000, prvi na svetu bezbedni uređaj za reciklažu papira. Ova mašina, uz pomoć DryFiber tehnologije u pretvara stari korišćeni papir u novi papir na kojem se može iznova štampati. Ovo zaista revolucionarno rešenje za reciklažu omogućava preduzećima da potpuno bezbedno uništi osetljive informacije, reciklira i do 720 listova za jedan sat i to koristeći sasvim male količine vode – čak do 96% manje u odnosu na standardni proces proizvodnje običnog i recikliranog papira.

Našim zaposlenima takođe nudimo mogućnost obuke i edukacije kako bismo podigli svest o pitanjima životne sredine i podstakli ih da usvoje održivije prakse kako na poslu tako i u ličnom životu.

5. Na koji način podržavate i osnažujete žene u vašoj kompaniji, da li postoje neki posebni benefiti? U našoj organizaciji i lokalno i regionalno imamo značajan broj žena na liderskim pozicijama. Epson je zaista posvećen stvaranju inkluzivnog i raznolikog radnog mesta gde svi zaposleni imaju jednake mogućnosti za uspeh. Radimo na osnaživanju žena u svojim lokalnim kancelarijama sprovođenjem politika koje promovišu rodnu ravnopravnost u svim oblastima. Takođe nudimo fleksibilne radne aranžmane kako bi pomogli ženama da uravnoteže svoj posao i lični život. Za mene kao zaposlenu mamu koja često putuje po regionu apsolutni je prioritet da postoji uvažavanje i flekibilnost za sve izazove koje takav život i posao nosi.

E2 portal