DUBROVNIK ĆE POSTATI PRVI HRVATSKI PLASTIC SMART CITY

Udruženje za zaštitu prirode, životne sredine i održivi razvoj „Sunce“ i Svetski fond za prirodu (WWF Mediterranean) potpisali su sporazum o saradnji sa Gradom Dubrovnikom na projektu Plastic Smart Cities Croatia, čiji je cilj smanjenje plastičnog otpada u moru.

Kako bi motivisali gradove širom sveta na smanjenje zagađenja plastičnim otpadom, Svetski fond za prirodu (WWF) pokrenuo je inicijativu Plastic Smart Cities, čiji se ciljevi podudaraju sa Globalnim ciljevima održivog razvoja.

Projekat će trajati dve godine, a u tom periodu predviđene su aktivnosti u cilju smanjenja plastičnog otiska, odnosno mere za smanjenje ili prestanak korišćenja jednokratne plastike u različitim segmentima društvenog života grada Dubrovnika. Grad Dubrovnik će u saradnji sa partnerima razviti Plan za implementaciju ovih mera, i pokrenuti pilot projekat s ciljem da se zagađenje plastikom smanji za 30 % u roku od dve godine.

U udruženju „Sunce“ ističu kako je Hrvatska deseti najveći proizvođač plastičnih proizvoda na Mediteranu, i da ima treću najveću proizvodnju otpada po glavi stanovnika, što pokazuje visok nivo proizvodnje i potrošnje plastike. Tako će i Grad Dubrovnik sprovođenjem ovog projekta uvoditi promene u upravljanju otpadom, posebno otpadnom plastikom, a u budućnosti će mu se pridružiti i drugi gradovi.

E2 portal   (Ekovjesnik)