KAKO UŠTEDETI ENERGIJU I NOVAC U KUĆI ILI STANU

Domaćinstva u proseku troše skoro 50% svojih godišnjih troškova energije na grejanje i hlađenje. Uvođenjem mera energetske efikasnosti u kuće ili stanove (izolacija, prozori i vrata, peći, toplotne pumpe, solarni kolektori/solarni grejači vode, fotonaponski sistemi, rasveta, ventilacija, klimatizacija, akumulacioni rezervoari tople vode) smanjuje se nepotrebna potrošnja energije. Time domaćinstva ostvaruju direktne finansijske uštede.

Osim uštede energije i novca, mere energetske efikasnosti poboljšavaju životni standard, te smanjuju emisiju gasova staklene bašte, uključujući i CO2.

Na primer, ugradnjom 10 cm toplotne izolacije u neizolovanu kuću sa grejanjem na gas moguća je godišnja ušteda od oko 440 evra. Ako neizolovana kuća koristi električno grejanje, godišnja ušteda može doseći oko 710 evra, odnosno 750 eura za kombinaciju plave i crvene zone. Za domaćinstvo sa pećima na pelet moguća je ušteda i do 550 evra godišnje.

Domaćinstva na Zapadnom Balkanu troše oko tri puta više energije od evropskih zemalja što opterećuje porodični budžet. Različite inicijative pokušale su da podignu svest o ovom pitanju i da promene navike ljudi.

Poslednjih godina građani Zapadnog Balkana sve više ulažu u energetski efikasne tehnologije, kako bi uštedeli energiju i novac, ali i smanjili zagađenje vazduha. Jedan od programa koji podržava domaćinstva u tim naporima je EBRD WB GEFF program. Prema podacima GEFF programa u protekle 3 godine preko 4.000 porodica Zapadnog Balkana je kroz program GEFF poboljšalo energetsku efikasnost svojih domova ili stanova., Od tog broja, preko 870 porodica je iz Srbije. Građani Srbije najčešće ulažu u energetski efikasne prozore i vrata, toplotnu izolaciju i peći na biomasu. Ukupna investicija u zelene tehnologije putem GEFF programa u Srbiji iznosi blizu 3 miliona evra.

Kako bi se smanjila prekomerna potrošnja energije u kući ili stanu, treba početi od osnove i prvo smanjiti toplotne gubitke izolacijom zidova i krova, kao i ugradnjom energetski efikasnih prozora i vrata. Nakon toga, potrebno je odabrati efikasan sistem grejanja. U našim uslovima su se toplotne pumpe pokazale kao vrlo dobar izbor, pogotovo u kombinaciji sa podnim grejanjem.

Do sada je EBRD WB GEFF program doprineo smanjenju potrošnje energije za 18.000 MWh godišnje i smanjenju emisije CO2 za 6.300 tona godišnje, što odgovara uklanjaju gotovo 4.000 automobila sa ulice.

Da bi okvirno izračunali moguće uštede nastale ugradnjom energetski efikasnih tehnologija, GEFF program je razvio online Kalkulator energetske efikasnosti, pomoću kojeg domaćinstva mogu lako izračunati moguću uštedu koju postižu instaliranjem različitih tehnologija, u zavisnosti od toga koji izvor energije koriste. Takođe mogu dobiti informacije o tome kako njihove aktivnosti utiču na emisiju gasova staklene bašte.

GEFF program je kreirao i online katalog energetski efikasnih proizvoda – Tehnološki selektor na kojem se mogu naći proizvodi koji su barem 20% iznad standardnih kada je u pitanju energetska efikasnost. Sve proizvode proveravaju i odobravaju nezavisni inženjeri angažovani od strane EBRD. Program je dodatno atraktivan jer uključuje i grant Evropske unije – i do 20% iznosa investicije.

EBRD WB GEFF program na Zapadnom Balkanu obezbeđuje sredstva za ulaganja u domenu zelene ekonomije u stambeni sektor, kao i preduzeća koja domaćinstvima nude energetski efikasne proizvode i proizvode iz obnovljivih izvora energije. Ukupni iznos kreditne linije na Zapadnom Balkanu je 85 miliona evra od čega je 10,2 miliona evra namenjeno za Srbiju. Do sada je u sklopu programa registrovano više od 5.000 energetski efikasnih proizvoda, a sredstva za kupovinu registrovanih proizvoda ide direktno lokalnim dobavljačima što dodatno ojačava ekonomiju Srbije.

E2 portal