DVA ZAKONSKA PREDLOGA ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Juče su u Skupštini Srbije predstavljena dva zakonska predloga, koja su važna za energetski sektor i za povećanje energetske efikasnosti.

Jednim se predviđa davanje državne garancije za izgradnju najsavremenijeg sistema za prenos električne energije, a drugim se omogućava izvođenje radova na povećanju energetske efikanosti zgrade VMA u Beogradu.

Kada je reč o Predlogu zakona o davanju garancije Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, a po zaduženju Akcionarskog društva Elektromreža Srbije, garancija se daje na iznos od 40 mil EUR, a na ime obaveza iz Sporazuma o zajmu za sprovođenje Regionalnog programa za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu.

Regionalni program za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu osnovan je zbog obezbeđenja nacionalne energetske bezbednosti zemlje i zamene dotrajale mreže nižeg naponskog nivoa, sistemom većeg kapaciteta i višeg naponskog nivoa.

Kada je reč o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Srbije i Nemačke razvojne banke za projekat Energetska efikasnost u zgradama javne namene i obnovljivi izvori energije u sektoru daljinskog grejanja –  Vrednost tog sporazuma je 50 mil EUR, a novac će biti iskorišćeni za unapređenje sistema energetske efikanosti zgrade VMA u Beogradu.

VMA odstupa od savremenih standarda energetske efikasnosti, i posle skoro četiri decenije rada, zgrada, tehničke instalacije i distributivni sistemi zahtevaju obnovu, odnosno treba izvršiti njihovo poboljšanje i određene građevinske intervencije kako bi se omogućila ušteda energije.

E2 portal   (Tanjug)