EKOLOŠKI SOLITER U LONDONU

Londonske arhitekte su predstavile zeleni soliter koji se gradi od otpada lokalnog stanovništva. Organski soliter je dizajniran od trajnih panela koji su napravljeni od odbačenog papira i plastičnog otpada.
Soliter će rasti kako vreme prolazi, a njegovo plastično kućište bi bilo potpuno u roku od godinu dana.
Na taj način će se smanjiti otpad uz minimalne troškove gradnje.

E2 portal (Inhabitat)