ELEKTROLIZERI U BORBI PROTIV KORONA VIRUSA

Elektrolizeri koriste jestivu so, vodu i struju za proizvodnju svežeg (bez nečistoća), visokoaktivnog rastvora hlora na mestu potrošnje (natrijum-hipohlorit). Ovakav postupak dezinfekcije (elektroliza soli) ima ekonomsku i ekološku opravdanost, kao i potpunu bezbednost kada je reč o skladištenju i transportu u odnosu na komercijalni „gasni hlor“ koji se koristi u proizvodnji pitke vode.

U skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, SZO je prepoznala natrijum-hipohlorit kao jedno od najefikasnijih sredstava za dezinfekciju u suzbijanju korona virusa.

Istraživanja su pokazala da se srodni virusi (SARS, MERS HCoV) virusu SARS-CoV-2 mogu zadržati na površinama kao što su metal, staklo, plastika do 9 dana, ali se mogu efikasno neutralisati dezinfekcijom ovih površina sa 62-71% etanolom, domestosom, varikinom (0,5% :50), 0,5% vodonik peroksidom ili 0,1% natrijum-hloritom u toku 1 minuta.

 

Nedostaci dezinfekcije „gasnim hlorom“

Iako se „gasni hlor“ dokazao kao efikasno i ekonomično sredstvo za dezinfekciju, njegova primena i rukovanje je opasno, on se uvozi i eksplicitno je klasifikovan kao toksična materija („gasni hlor“ se u I sv. ratu koristio kao bojni otrov, a samo 3 gr ovog gasa dovoljno je da usmrti čoveka za nekoliko sekundi).

Tamo gde se sprovodi kontinualno hlorisanje (gradski vodovodi), potrebno je obezbediti zalihu hlora za vreme od 3 do 6 meseci, jer često može doći do zastoja kod proizvodnje ili transporta, što bi moglo da dovede do prekida u hlorisanju.

„Gasni hlor“ se transportuje u čeličnim sudovima pod pritiskom (obično 10 atmosfera), pri čemu je tečan (skladištenje u kosom položaju od 45°). Zbog toksičnosti transport ove materije je izuzetno rizičan.

Od 2007. godine na teritoriji Republike Srbije se ne proizvodi hlor, pa stoga naše tržište zavisi od uvoza ove strateški važne hemikalije.

 

Dezinfekcija elektrolizerima

Postupak dezinfekcije vode putem elektrolize soli na mestu potrošnje koji proizvodi natrijum-hipohlorit, tečni rastvor hlora za dezinfekciju vode, ekološki je prihvatljiviji i bezbedniji od postupka prečišćavanja „gasnim hlorom“.

Ovaj postupak osim ekološke ima i ekonomsku opravdanost, izbegava se transport opasnih hemikalija i smanjuju se operativni i troškovi skladištenja. Natrijum-hipohlorit je 100% supstituent „gasnom hloru“, potpuno je bezbedan za rukovanje, nije toksičan, i za njega morate imati samo jestivu so na zalihama. Kompletan postupak je najčešće automatizovan i merni uređaji obezbeđuju daljinski monitoring na računaru ili pametnom telefonu. Predstavljaju odlično rešenje za male vodovode koji nisu u mogućnosti da vrše kompletan tretman voda koje u sebi sadrže huminske materije i primese neorganskog porekla.

 

Dinotec elektrolizni sistemi i merno-regulacioni uređaji

Dinotec i partnerske kompanije nude uređaje i hemikalije, kao i celovita rešenja za dezinfekciju u proizvodnji pitke, cirkulacione i procesne vode; elektrolizere za postrojenja različitih kapaciteta VoDes i MZE (vodovodi, bolnice; bazeni, fontane; prehrambena, industrija pića, stočarstvo, poljoprivreda, i dr.) , kao i merno-regulacione uređaje WaterInspector (hlor, hlor-dioksid i ozon).

Savremeni Dinotec-ovi merno-regulacioni sistemi omogućavaju bezbedno dodavanje dezinfekcionih sredstava po potrebi uz minimalne operativne troškove (dezinficijens se direktno dodaje u dozirnu pumpu uređaja, što sprečava stvaranje „formacija oblaka“ koji mogu dovesti do povećanja korozije u delovima sistema).

Upotreba pouzdanih Dinotec-ovih merno-regulacionih uređaja omogućava smanjenje troškova analize, učestalost analiza i potrebne dokumentacije uz pomoć automatskog merenja i memorisanja podataka.

Dinotec elektrolizeri VoDes UD u vodovodu u Švajcarskoj (2×5,000 g/h)

Više informacija na: www.dinotec.rs