ENERGETSKA EFIKASNOST NA FRANCUSKI NAČIN

Novi sistem podsticaja za energetsku rekonstrukciju stanova i porodičnih kuća biće dostupan svim građanima Francuske od 1. januara 2021. godine, i to bez obzira na visinu ostvarenih prihoda, a novi podsticaji donose još neke novosti.

Francuska vlada je početkom avgusta predstavila najnovije mere za oživljavanje privrede kao odgovor na krizu uzrokovanu pandemijom Covid-19, a one su velikim delom usmerene na ubrzanje ekološke tranzicije.

Među njima je i novi sistem podsticaja za energetsku rekonstrukciju nazvan MaPrimeRénov’. Za energetsku rekonstrukciju zgrada tako će se nameniti gotovo sedam milijardi eura, uključujući dve milijarde za domaćinstva putem sistema MaPrimeRénov’, u koji će se svake godine preusmeriti 800 miliona eura. Ovi će podsticaji od 1. januara 2021. godine biti dostupni svim domaćinstvima tokom perioda sprovođenja mera oporavka, dok su ih prethodno mogla koristiti isključivo domaćinstva sa niskim prihodima.

Cilj je smanjiti gubitke energije i povećati energetsku efikasnost gde god je to moguće.

Sistem MaPrimeRénov’ će se koristiti za finansiranje radova na energetskoj rekonstrukciji zgrada, a podrška za domaćinstva će moći da se ostvari u najvišem iznosu do 20.000 eura i da se iskoristi u periodu do pet godina. Takođe, iznosi odobrenih podsticaja prilagodiće se stvarnim potrebama domaćinstva.

E2 portal   (Les Echos)