ENERGETSKA EFIKASNOST U VALJEVU

Grad Valjevo raspisao je tender za izradu programa i plana energetske efikasnosti Valjeva za period 2023-2025. godina.

Nabavka obuhvata i energetski pregled za tri prioritetna javna objekta.

Planom, kako je navedeno, treba da budu obuhvaćeni objekti javne namene, objekti koje koriste javne službe, javno komunalna preduzeća i javna preduzeća čiji je osnivač Grad Valjevo, zatim objekti za koje jedinica lokalne samouprave posredno ili neposredno snosi troškove potrošnje energije, odnosno troškove tekućeg i/ili investicionog održavanja.

Plan će omogućiti unapređenje energetskih sistema komunalnih usluga (sistem daljinskog grejanja, sistem daljinskog hlađenja, vodosnabdevanja, obezbeđenja javnog osvetljenja, upravljanje komunalnim otpadom, gradski i prigradski prevoz putnika i drugo).

Tender je otvoren do 15. marta.

E2 portal (eKapija)