ENERGETSKA PODRŠKA SRBIJI OD STRANE EU

Finansijski sporazum za paket energetske podrške Evropske unije Srbiji, vredan 165 mil EUR, kojim je našoj zemlji predviđena pomoć kako bi se lakše izborila sa aktuelnom energetskom krizom, potpisan je u Nacionalnom dispečerskom centru Elektromreže Srbije. Sporazum su potpisale ministarka za evropske integracije Tanja Miščević i zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Plamena Halačeva.

Novac se stavlja na raspolaganje za sprovođenje energetske mape puta Vlade Srbije, koja opisuje na šta bi trebalo da se potroše sredstva EU.

Plan sadrži veći broj mera, kao što su davanje subvencija za ugrožena domaćinstva, a zahvaljujući tome tokom ove godine biće zaštićen najmanje isti broj domaćinstava kao i 2022. godine. Predviđeno je da taj broj postepeno poraste na 190.000 domaćinstava do kraja 2023. godine.

Druga mera predstavlja zaštitu malih i srednjih preduzeća od visokih cena struje kako bi im se pomoglo da nastave sa radom uprkos visokim cenama električne energije. Od toga će imati podršku najmanje isti broj preduzeća kao i prethodne godine, odnosno najmanje 70.000, navedeno je na sajtu Vlade.

Treća mera je ušteda energije kroz podsticaj potrošačima električne energije, a četvrta povećana konkurencija na tržištima gasa i električne energije, što podrazumeva razdvajanje i sertifikaciju svih operatera gasa, otvaranje tržišta gasa i sprovođenje aukcija za proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora.

Kako se dodaje, peta mera je energetska bezbednost koja podrazumeva sufinansiranje projekata i usvajanje investicionih planova u elektroenergetskom, naftnom i gasnom sektoru.

Šesta mera se odnosi na promovisanje energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, a podrazumeva šemu subvencija domaćinstvima u stambenim zgradama sa više porodica za sprovođenje mera energetske efikasnosti i subvencinisanje solarnih panela, toplotnih pumpi za privatne kuće, mala i srednja preduzeća i javne zgrade.

E2 portal