ENERGETSKI VAUČERI ZA SOCIJALNO UGROŽENA DOMAĆINSTVA U ZRENJANINU

Grad Zrenjanin raspisao je Javni poziv za izbor korisnika za utvrđivanje prava na subvenciju – energetski vaučer za plaćanje dela energenata za socijalno ugrožena domaćinstva na teritoriji grada Zrenjanina za 2023. godinu

Energetskim vaučerom smatra se subvencija za utrošenu električnu energiju, gas, isporučenu toplotnu energiju putem sistema daljinskog grejanja, a vrednost subvencije – energetskog vaučera je 15.000 dinara.

Kako je u Javnom pozivu naznačeno, grad će prenos sredstava obavljati isključivo snabdevačima eneregenata (struja, gas, daljinsko grejanje) navedenim u zahtevu korisnika kome je rešenjem gradonačelnika utvrđeno pravo na subvenciju u vidu energetskog vaučera.

Prijava se podnosi na adresi – Gradska uprava grada Zrenjanina, Odeljene za društvene delatnosti, Odsek za društvenu brigu o deci i socijalno uključivanje (Kancelarija 8), Trg slobode broj 10, Zrenjanin.

Kako je navedeno na sajtu grada, takav poziv je raspisan i sredinom novembra prošle godine, kada je pravo na energetske vaučere za korisnike električne energije ostvarilo njih 313, energetske vaučere za korisnike prirodnog gasa 202, dok je pravo na vaučere za korisnike daljinskog grejanja ostvarilo 80 Zrenjaninaca.

E2 portal