ENERGIJA VETRA PREMAŠILA UGALJ I NUKLEARNU ENERGIJU U AMERICI

Dana 29. marta vetroturbine su proizvele više električne energije i tako nadmašile ugalj i nuklearnu energiju, potvrdila je Američka uprava za energetske informacije (EIA).

Nije prvi put da je energija vetra u SAD-u u pojedinim danima premašila proizvodnju električne energije iz uglja ili nuklearne energije, ali u utorak 29. marta, nadmašila je i ugalj i nuklearnu energiju u samo jednom danu. Prirodni gas je i dalje ostao najveći izvor proizvodnje električne energije u zemlji.

Američka uprava za energetske informacije (U.S. Energy Information Administration – EIA) navodi da nuklearne elektrane i elektrane na ugalj tokom prolećnih i jesenjih meseci smanjuju svoju proizvodnju, jer je potražnja za električnom energijom obično manja. Vetroturbine u 48 američkih saveznih država su 29. marta proizvele 2.017 GWh električne energije, zbog čega je vetar postao drugi najveći izvor proizvodnje električne proizvodnje, odmah iza prirodnog gasa.

Rast instaliranog kapaciteta vetroturbina u SAD-u doveo je do veće proizvodnje električne energije iz energije vetra. Takođe, kapacitet energije vetra je u avgustu 2019. premašio kapacitet nuklearnih elektrana, ali je i dalje proizvodio manje električne energije od nuklearki, zbog razlika u korišćenju tih tehnologija. Naime, prosečni faktor kapaciteta energije vetra u SAD-u (35 % u 2021.) niži je od prosečnog faktora kapaciteta nuklearnih elektrana (93 % u 2021.). Energija vetra je trenutno treći po veličini izvor proizvodnih kapaciteta u SAD-u, iza elektrana na prirodni gas i ugalj.

E2 portal