EPCG POKREĆE PROJEKAT POSTAVLJANJA SOLARNIH PANELA NA 3000 KUĆA

27

Elektroprivreda Crne Gore, u skladu sa svojim dugoročnim ciljevima, strategijom održivosti i bilateralnom saradnjom sa Evropskom unijom u cilju smanjenja emisije CO2, inicirala je projekte koji se odnose na zamenu i smanjenje korišćenja štetnih izvora energije. Kao jedan od projekata prelaska na korišćenje zelene energije (obnovljivih izvora) koja nema štetnih dejstava, EPCG želi da započne i ponudi građanima Crne Gore mogućnost generisanja sopstvene energije ugradnjom solarnih panela na objekte za individualno stanovanje. U tom cilju, Komisija za investicije u elektroenergetskom sektoru donela je odluku o realizaciji projekta Solari 3000+.

– Crna Gora ima neverovatan solarni potencijal, čak jedan od najvećih u celoj Jugoistočnoj Evropi. Podgorica, npr. ima preko 2.000 sunčanih sati godišnje, dok je broj sunčanih sati u Crnoj Gori od 1.300 do 2.000 sati. U Nemačkoj, na primer, broj sunčanih sati je od 1000 do 1200, a već su izgrađene solarne elektrane snage 50 gigavat sati.

Ovim projektom građanima Crne Gore predstavićemo stvarne mogućnosti energetskih i finansijskih ušteda, a zajedničkim snagama uticati na smanjenje emisije ugljen-dioksida. Realizacijom projekata iz oblasti solarne energije značajno ćemo doprineti očuvanju životne sredine. Nakon ovog projekta za domaćinstva, planiran je i projekat postavljanja solarnih panela na neplodnom zemljištu u ruralnim područjima i vodenim površinama – istakao je Milutin Đukanović, predsednik Odbora direktora EPCG.

Projekat, koji će biti realizovan u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, podrazumeva ugradnju solarnih panela na 3000 objekata za individualno stanovanje, koji su pogodni za valorizaciju sunčeve energije. Ovim projektom proizvodnja električne energije orijentisaće se na obnovljive izvore, a građanima, po najpovoljnijim uslovima, omogućiti da sami proizvode obnovljivu energiju bez emisije ugljen-dioksida.

– Domaćinstva će na ovaj način biti u prilici da sama proizvode električnu energiju za svoje potrebe i, eventualno, proizvedu višak energije za prodaju Elektroprivredi. To znači da, osim otplate kredita za solarne panele, neće imati troškove za električnu energiju, jer će sami proizvoditi, a rata će biti manja od njihovog prosečnog računa za struju. Dakle, kad građani otplate svoju opremu, a predviđeni period otplate je od pet do sedam godina, dobijaju besplatnu električnu energiju – naglasio je Đukanović.

E2 portal   (eKapija)