EPS I USAID SARAĐUJU NA UNAPREĐENJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Elektroprivreda Srbije (EPS) objavila je danas da je sa projektom Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) „Bolja energija“ potpisala Memorandum o razumevanju o saradnji na polju unapređenja energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije (OIE).

Kako je u saopštenju navedeno, ključna tačka memoranduma je izrada Studije izvodljivosti za definisanje potencijala za funkcionisanje „EPS ESCO“ kojim bi se potrošačima pružile nove usluge u domenu energetske efikasnosti i korišćenja OIE, kao i da se identifikuje optimalan obim usluga i optimalan scenario tržišnog nastupa.

„Ovaj koncept potrošače stavlja u fokus našeg poslovanja i to je put kojim EPS namerava da ide. Naš prioritet je da razvijamo projekte za unapređenje energetske efikasnosti i povećanje korišćenja OIE“, kazao je v. d. generalnog direktora EPS-a Dušan Živković.

Prema njegovim rečima, to će doprineti razvoju potencijala EPS-a, a uticaće i na bolju energetsku održivost potrošača, veće korišćenje OIE i bolju zaštitu životne sredine.

Direktorka projekta „Bolja energija“ Lena Bratić kazala je da su prihvatili inicijativu EPS-a da pruže podršku u izradi detaljne analize u vezi sa osnivanjem i funkcionisanjem ESCO.

„Uvereni smo da je ova ideja jedan od efikasnijih načina da se u kratkom periodu značajno unapredi energetska efikasnost i poveća udeo obnovljivih izvora energije, što su ciljevi od izuzetnog značaja za Srbiju. Ukoliko analiza potvrdi opravdanost ove inicijative, te ako EPS ESCO bude osnovan i počne sa radom, to će otvoriti značajno tržište za unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima“, navela je ona.

Dodala je i da se očekuje i masovniji ulazak kupaca-proizvođača na energetsko tržište, rekonstrukcija starih stambenih zgrada, zamena sistema grejanja, ugradnja toplotnih pumpi, kompenzacija reaktivne energije u budućnosti.

Kao rezultat Studije izvodljivosti, osnivanje „EPS ESCO“ trebalo bi da bude uneto u trogodišnji poslovni plan EPS-a, koji će biti usvojen do kraja ove godine, navedeno je u saopštenju.

To bi omogućilo dalju saradnju na realizaciji pilot ESCO projekta kojim bi se tokom 2025. godine testirao i dokazao predloženi koncept.

Podseća se da ESCO kompanije ili preduzeća za energetske usluge predstavljaju ključne aktere u oblasti energetske efikasnosti pružajući sveobuhvatne usluge implementacije projekata koji doprinose smanjenju potrošnje energije.

Ove kompanije nude svoje usluge po principu „ključ u ruke“, što znači da preuzimaju sve korake od projektovanja do realizacije projekata.

Ono što ESCO čini posebnim je to što garantuje ostvarenje ušteda energije i čini proces implementacije projekata energetske efikasnosti finansijski održivijim i pristupačnijim za građane, saopštio je EPS.

E2 portal