EU POOŠTRAVA KAZNE ZA EKOLOŠKA KRIVIČNA DELA

Zagađenje koje prave brodovi, upotreba žive i nezakonita trgovina drvetom biće kvalifikovani kao krivična dela u Evropskoj uniji prema novim pravilima koja su dogovorili Evropski parlament i Savet EU.

Dogovorom je povećan broj ekoloških krivičnih dela koja trenutno postoje u krivičnom pravu EU sa devet na 18 i uključuju, između ostalog, nezakonito recikliranje zagađujućih komponenti brodova, ozbiljna kršenja zakona o hemikalijama, nelegalno iscrpljivanje vodnih resursa, uvoz invazivnih vrsta.

Prema novim pravilima o ekološkom kriminalu, krivična dela koja prouzrokuju smrt mogu biti kažnjiva sa 10 godina zatvora, a za kompanije su predviđene kazne od tri ili pet odsto godišnjeg globalnog prometa ili 24 ili 40 miliona evra u zavisnosti od težine dela.

Takođe je dogovoreno uvođenje strožih kazni za takozvana „kvalifikovana krivična dela“ koja izazivaju uništavanje ekosistema ili staništa na zaštićenom području ili zagađenje vazduha, zemlje ili vode. To uključuje dela uporediva s ekocidom sa katastrofalnim posledicama, kao što su široko rasprostranjeno zagađenje ili šumski požari velikih razmera. Za takva dela predviđena je kazna od osam godina zatvora.

Predviđene su i druge sankcije, kao što su novčane kazne, obaveza da se narušena životna sredina vrati u prvobitno stanje ili da se nadoknadi šteta.  

Kompanijama može biti oduzeta licenca, zabranjen pristup javnom finansiranju ili mogu biti zatvorene.

Evropski parlament je saopštio da je ekološki zločin glavni izvor prihoda organizovanog kriminala, pored narkotika, oružja i trgovine ljudima.

Cilj nove regulative je bolja zaštita ekosistema i efikasnije sprovođenje propisa EU o životnoj sredini.

Prva direktiva EU o zaštiti životne sredine kroz krivično pravo usvojena je 2008. godine. Nakon evaluacije 2019-2020, Evropska komisija je zaključila da je efekat direktive bio ograničen, zbog veoma malog broja uspešno istraženih slučajeva i izrečenih kazni.

Komisija je svoj predlog za poboljšanje efikasnosti direktive i bolju zaštitu životne sredine predstavila u decembru 2021.

Dogovor Evropskog parlamenta i Saveta treba formalno da potvrde obe institucije pre stupanja na snagu.

E2 portal (Beta)