EU SMANJILA EMISIJU GASOVA STAKLENE BAŠTE TOKOM POSLEDNJIH 10 GODINA

Evropska unija je tokom poslednji deset godina smanjila emisiju gasova koji dovode do efekta staklene bašte (GHG) za 26 odsto ili 3,6 tona po zaposlenom u privrednom sektoru, pokazaju podaci za 2021. godinu koje je danas objavila statistička agencija Eurostat.

U 2021. godini jedan zaposleni emitovao bi do 13,7 tona gasova dok je u 2012. godini taj broj iznosio 17,3 tone.

U saopštenju Eurostata navodi se da su rezultatima doprinela dva faktora, realno smanjenje emisije GHG, ali i povećanje broja zaposlenih.

Količina štetnih gasova koje emituju zaposleni smanjivala se kontinuirano do 2020. godine, ali je 2021. godine došlo do povećanja od 0,4 tone.

Ipak, emisije gasova sa efektom staklene bašte po zaposlenom u 2021. godini su i dalje 6 odsto niže od toga koliko su iznosile u godini pre pandemije.

Najveće emisije po zaposlenom zabeležene su u Irskoj (22,8 tona po zaposlenom), Poljskoj i Danskoj (obe 21,4 tone), a najmanje na Malti (7,5 tona), kao i u Švedskoj (7,9 tona) i Portugalu (9,7 tona).

Eurostat u danas objavljenom članku klasifikuje emisije gasova koji dovode do efekta staklene bašte prema ekonomskim aktivnostima.

U Irskoj najviše GHG emituju poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo i to 41 odsto ili 206 tona po zaposlenom.

U Poljskoj se 39 odsto GHG emituje za snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom (743 tone po zaposlenoj osobi), dok se u Danskoj najviše emituje transportom i skladištenjem (52 odsto), ili 241 tona po zaposlenom licu.

EU u okviru paketa „Spremni za 55“ previđa da emisija gasova sa efektom staklene bašte u EU do 2030. bude smanjena za najmanje 55 odsto.

Među štetnim gasovima koji uništavaju životnu sredinu, na prvom mestu je ubedljivo CO2, a slede metan, azot-dioksid i fluorisani ugljovodonici, ili takozvani F-gasovi.

E2 portal (Beta)