EVROPA TRAŽI DA SE SMANJI UPOTREBA CEMENTA, ČELIKA I BETONA

Građevinski sektor u Evropi je značajan činilac u emitovanju gasova staklene bašte, a cirkularna ekonomija može biti ključna u smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu ove invazivne industrije. To je zaključak izveštaja Evropske agencije za zaštitu životne sredine „Smanjenje emisije gasova staklene bašte putem akcija cirkularne ekonomije u građevinarstvu“.

Različite akcije, među kojima i smanjenje upotrebe betona, cementa i čelika u građevinarstvu, mogle bi doprineti smanjenju emisije gasova staklene bašte u ovom sektoru za 61% do 2050. godine, piše u izveštaju. Napraviti zgrade cirkularnijim znači dizajnirati ih efikasnije, učiniti da duže traju i ponovo upotrebljavati materijal za gradnju umesto korišćenja novog.

Potrebno je, takođe, učiniti protok materijala efikasnijim, smanjiti gubitke u materijalima i sprečiti downcycling – recikliranje otpada pri čemu je reciklirani materijal smanjenog kvaliteta i funkcionalnosti u odnosu na originalni.

Autori izveštaja ukazuju da je svaki korak bitan – od dizajna, proizvodnje i potrošnje materijala i proizvoda do odlaganja i upravljanja otpadom u građevinarstvu. Najbolji efekat se postiže za nove zgrade gde se akcije mogu primeniti već u fazi dizajna, ali ne treba zaboraviti ni postojeće, gde je moguće primeniti potrebne akcije u kasnijim fazama.

Nova metodologija pomoći će da se identifikuje koje akcije cirkularne ekonomije u svakom sektoru najviše doprinose ostvarenju ciljeva o smanjenju emisije gasova staklene bašte i postizanju klimatske neutralnosti u Evropi.

E2 portal   (Ekapija)